Педагогічні технології та типи уроків

Методист ліцею – Закорко Ірина Володимирівна

            Педагогічні технології

I

ТЕХНОЛОГІЯ ТРАДИЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

II

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ

III

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

IV

ТЕХНОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

V

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

VI

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

VII

ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ

         Класифікація типів уроків

1. За логічним змістом роботи та основними етапами навчального процесу  2. За метою організації матеріалу, що вивчається, та рівнем навченості учнів 3. За переважаючим компонентом  уроку 4. За дидактичною метою 

           Вимоги до сучасного уроку

Загально-педагогічні Дидактичні Гігієнічні Психологічні

Структура різних типів уроку

1. Структура уроку вивчення нового матеріалу  2. Структура уроку формування вмінь та навичок  3. Структура уроку закріплення й розвитку знань, умінь і навичок  4. Структура уроку контролю та корекції знань, умінь і навичок 
5. Структура уроку перевірки знань  6. Структура уроку узагальнення й систематизації знань 7. Структура комбінованого уроку