Виховна година

Рівноправність як поняття означає, що кожен незалежно від віку, статі, релігійної, етнічної належності тощо наділений рівними правами.

Преамбула Універсальної Декларації прав людини починається зі слів “визнання притаманної гідності і рівних та невід’ємних прав усіх членів людського роду є основами свободи, справедливості та миру у світі”. Поняття громадянства не може бути відділено від понять рівності. Існування нерівності всередині або між суспільствами ускладнює існування ефективного громадянства. Ідея рівності лежить таким чином в основі демократичного громадянства. Як таке це поняття має бути пов’язано з поняттям рівності та має надихати людей до дій проти всіх форм дискримінації.

Різноманіття означає втілення в життя ідеї толерантності до справжньої поваги та цінування рівності. Це означає спрямування до ідеї плюралізму та полікультурності, які закладені в основі освіти для демократії. Таким чином, освіта для демократії повинна включати можливості аналізувати відчуття, упередження та стереотипи. Вона також має бути спрямована на забезпечення того, що різноманіття тісно взаємопов’язано з місцевими, національними та регіональними громадами.

Різними шляхами солідарність може бути розглянута як здатність індивідуальності рухатись поза їх власним простором, розпізнавати й бути готовим діяти в напрямі захисту та підтримки прав інших людей. Ключовим завданням освіти для демократії є те, що вона намагається надати людям ті знання, вміння та цінності, які їм необхідні для повноцінного життя в суспільстві. Як раніше зазначалось, акти солідарності тісно пов’язані з ідеями дії. Однак солідарність більшою мірою є ментальною складовою, ніж поведінковою.

Упередження є думкою, яку ми склали про іншу особу без справжньої уяви про неї. Упередження можуть бути негативного та позитивного характеру. Вони сприймаються як частина процесу соціалізації та досить важко змінюються та долаються. Важливим є те, що ми маємо знати про їх існування.

Дану інформацію донесла до учнів практичний психолог Бистрова К.І., учнів зацікавила тема рівноправності, вони жвало її обговорювали.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *