Бізнес план розвитку ПТНЗ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  Бізнес-план

Старосалтівського професійного аграрного ліцею

на 2013-2015 рр.

  Старий Салтів – 2013

 Зміст бізнес-плану

 

№ з/п

Назва розділу

Стор.

1.0.

Вступ

3

1.1

Учасники роботи над бізнес-планом

3

1.2.

Перебіг робіт по розробці бізнес-плану

4

2.0.

Огляд середовища

5

2.1.

Опис навчального закладу

5

2.2.

Аналіз галузі

8

2.3.

Навчальний процес

13

2.4.

Управління і організація

19

2.5.

Фінансовий аналіз

21

3.0.

Аналіз SWOT

28

4.0.

Пріоритетні напрямки та цілі

28

5.0.

План досягнення цілей

29

6.0.

Список використаної  літератури

35


1.0. Вступ

 

1.1. Учасники роботи над бізнес-планом:

 

 

1. О.А. Гаврюшенко Директор СПАЛ
2. В.М. Закорко заступник директора з НВР
3. І.М. Пащенко головний бухгалтер
4. І.В. Закорко методист
5. О.В. Жданова старший майстер
6. Ю.В. Перехода керівник фізичного виховання
7. А.С. Дронова практичний психолог
8. А.М. Тригуб завідуючий господарством
9. Н.С. Устімова завідуюча бібліотекою
10. Н.О. Пелих голова метод. комісії природничо-математичного циклу
11. О.С. Бондаренко голова метод. комісії гуманітарного циклу
12. В.І. Новіков голова метод. комісії з «Захисту Вітчизни, фізичної культури»
13. С.М. Безбородова голова метод. комісії  будівельних професій
14. Л.С. Перехода голова метод. комісії  професій «Кухар. Кондитер»
15. В.О. Абрамченко голова метод. комісії з професії «Електрогазозварник»
16. Л.Т. Троненко майстер в/н
17. С.П. Яропут майстер в/н

 

1.2. Перебіг робіт по розробці бізнес-плану

Розробка складових елементів бізнес-плану відбувалася під час трьох робочих зустрічей

Перша робоча зустріч

17 квітня 2013 року відбувалася перша зустріч учасників робочої групи по розробці бізнес-плану. Зустріч проходила у формі ознайомчого семінару в приміщенні СПАЛ.. Під час роботи  учасники узгодили формат проведення маркетингових досліджень абітурієнтів, випускників та роботодавців, склали графік проведення таких досліджень, а також розподілили відповідальність по підготовці окремих аналітичних блоків для розподілу бізнес-плану «Огляд середовища».

 

Друга робоча зустріч

15 травня 2013 року у приміщенні відбулася друга зустріч учасників робочої групи по розробці бізнес-плану.

Після короткого огляду процедури бізнес-планування представники СПАЛ здійснили презентацію окремих частин розділу «Огляд середовища»:

 • Аналіз галузі;
 • Маркетинговий аналіз;
 • Навчальний процес;
 • Управління і організація;
 • Фінансовий аналіз.

У процесі презентації головна увага надавалася обговоренню сильних та слабких сторін СПАЛ.

За результатами попереднього обговорення був сформований SWOT-аналіз СПАЛ.

Після цього у процесі групової дискусії учасниками були визначені пріоритетні напрямки та цілі СПАЛ.

 

Третя робоча зустріч

10 червня 2013 року у приміщенні Старосалтівського професійного аграрного ліцею відбулася третя зустріч учасників робочої групи по розробці бізнес-плану.

Зустріч розпочалася з попередніх напрацювань. Значну частину часу учасники присвятили ознайомленню з проектом плану досягнення цілей.

 

2.0. Огляд середовища

 

2.1. Опис навчального закладу

 

Коротка історія Старосалтівського професійного аграрного ліцею

Старосалтівський професійний аграрний ліцей (у минулому СПТУ№ 7, а потім – ПТУ № 57) був створений 15 травня 1978 року розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 31 березня 1978 року № 163 та наказу Держкомітету УРСР від 14 квітня 1978 року № 84 й іменувалось як середнє сільське професійно-технічне училище № 7.

13 липня 1984 року наказом Державного комітету з професійної освіти УРСР  № 156/3 від 13.07. 1984 р. в зв’язку з реорганізацією училище було перейменовано в середнє професійно-технічне училище № 57.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 13.06.2003 року № 380 та наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації № 277 від 25.06. 2003 року професійно-технічне училище № 57 реорганізоване в Старосалтівський професійний аграрний ліцей.

Коло повноважень Старосалтівського професійного аграрного ліцею

Старосалтівський професійний аграрний ліцей діє на підставі Статуту, зареєстрованого розпорядженням виконавчого комітету Вовчанської районної державної адміністрації від 22 серпня 2003 року.

Довідка № 124077 відділу статистики у Вовчанському районі  про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Дозвіл начальника Вовчанського міжрайонного управління держсанепідслужби.

Ліцей здійснює підготовку робітників відповідного рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі неповної базової загальної середньої освіти, базової загальної середньої освіти та  повної загальної середньої освіти. Ліцей є неприбутковою організацією, яка має статус юридичної особи та самостійний баланс, штамп, печатку.

Старосалтівський професійний аграрний ліцей у своїй діяльності дотримується законності, державної дисципліни і керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про професійну-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мову», «Положення про професійно-технічний навчальний заклад», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 року № 1240, «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затверджений наказом МОНУ від 30.05.2006 року № 419, тимчасовим «Положенням про професійний ліцей», затверджений наказом МОНУ від 17.10.2002 року № 587, Статутом Старосалтівського професійного аграрного ліцею.

Статут прийнято на загальних зборах колективу ліцею, протокол № 1 від 02 липня 2003 р., погоджений Головним управлінням освіти і науки, затверджений Міністерством освіти і науки України, зареєстрований Вовчанською районною державною адміністрацією  22 серпня 2003 року№ 04059473100010399.

Ліцей має Державний акт на право користування землею, виданий 1992 р. виконкомом Вовчанської районної  Ради народних депутатів серія Б №047616.

Ліцей володіє земельною ділянкою загальною площею 7,2 га по вул. Культури 1, смт Старий Салтів та навчальним полем площею 22 га .

Стратегічна мета Старосалтівського професійного аграрного ліцею

Стратегічною метою Старосалтівського професійного аграрного ліцею є:

 • Забезпечення якісної професійної підготовки, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на регіональному ринку праці, працевлаштування за фахом та подальшого закріплення випускників на робочих місцях підприємств, організацій, установ.
 • Забезпечення оптимального функціонування всіх підсистем навчально-виховного процесу та переведення кожної підсистеми на вищий рівень розвитку;
 • Створення організаційної єдності педагогічного, учнівського, батьківського колективів за мобілізаційної, керівної та виховної ролі керівника;
 • Розробка оптимальних форм взаємодії учасників освітнього процесу;
 • Стимулювання неперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, творчого зростання кожного педагога;
 • Створення умов для саморозвитку особистості  кожного учасника навчально-виховного процесу;
 • Делегування управлінських повноважень с метою залучення учасників навчально-виховного процесу до управлінської діяльності;
 • Освіта батьків щодо ефективності впливу родини та правильних методів виховання, організація режиму учня та домашньої праці тощо;
 • Прагнення до самовдосконалення;
 • Участь у створенні ефективної системи самоврядування в ліцеї;
 • Організація самоврядування в групах.
 • Забезпечення умови індивідуального розвитку учнів, досягнення ними рівня професійної навченості відповідного професійного розряду за навчальним планами.
 • Створення умов для розвитку творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів і здібностей.
 • Реалізація принципу диференціації та індивідуалізації професійного навчання на основі даних діагностики.
 • Удосконалення роботи з базовими підприємствами.
 • Спрямування  діяльності майстрів в/н на вдосконалення навчально – виховного процесу та впровадження інноваційних педагогічних технологій, різних форм методів і засобів навчання.
 • Надання майстрам в\н необхідних знань з методики і організації виробничого навчання  в навчальних майстернях ліцею в умовах модернізації та впровадження нових механізмів подальшого вдосконалення базового, вітчизняного і зарубіжного досвіду професійної підготовки  учнів.
 • Підтримати високу працездатність  учнів протягом  періоду навчання в ліцеї та виховувати в учнів високі моральні, вольові якості,  готовність до високопродуктивної праці.
 • Готувати гармонійно розвинених висококваліфікованих спеціалістів  серед учнів ліцею.
 • Виховати в учнів почуття професійної честі і гідності, вміння працювати у виробничому колективі.
 • Організація позаурочної діяльності з  професійної підготовки.
 • Використання дієвих форм, методів і прийомів контролю якості професійного навчання.

Пріоритетом Старосалтівського професійного аграрного ліцею є професійне навчання учнів за договором з базовими підприємствами, доступність професійного навчання.

Опис навчальних послуг Харківського професійного ліцею машинобудування

Відповідно до рішення Державної атестаційної комісії від 02.02.2009р. протокол № 3 ліцей атестований (Свідоцтво про атестацію, серія РД № 000718 від 02.02.2009р.).

Ліцею надано право на проведення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням професійної підготовки, про що зазначено в ліцензії серії АВ № 552773 від 16.11.2010 р. та ліцензії серії АВ № 529785 від 13.07.2010 р.

Дані з додатків представлені нижче:

 

п/п

Код за Державним  класифікатором України

Назва професії

Види підготовки

Ліцензований обсяг

Термін дії

1

2

3

4

5

6

1

5122

Кухар Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання

90

28.03.2018

2

5122

7412.2

КухарКондитер Первинна професійна підготовка

60

28.03.2018

3

8331.2

 

 

 

8322.2

Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А», «В»)Водій автотранспортних  засобів (категорія «С») Первинна професійна підготовка

30

28.03.2018

4

7212.1

8322.2

ЕлектрогазозварникВодій автотранспортних засобів (категорія «С») Первинна професійна підготовка

60

28.03.2018

5

4112

 

4121

Оператор комп’ютерного наборуКонторський службовець (бухгалтерія) Первинна професійна підготовка

30

28.03.2018

6

4112

Оператор комп’ютерного набору Первинна професійна підготовка

30

28.03.2018

7

8322.2

 

 

8322.2

Водій автотранспортних засобівВодій автотранспортних засобів (категорія «В» і «С») Професійно-технічне навчання

30

28.03.2018

8

7133.1

7133.1

 

7141.1

ШтукатурЛицювальник – плиточникМаляр Первинна професійна підготовка

90

28.03.2013

9

8331.2

 

 

 

7233.1

8322.2

Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А», «В»)Слюсар – ремонтникВодій автотранспортних засобів (категорія «С») Первинна професійна підготовка

90

28.08.2013

10

8321.2

Водій мототранспортних засобів (категорія «А») Професійно-технічне навчання

30

26.05.2013

 

 

 

 

п/п

Код за Державним класифікатором України

Назва професії

Види підготовки

Ліцензований обсяг

1

2

3

4

5

1

8331.2

 

 

 

8322.2

 

8322.2

Тракторист – машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорія «А»)Водій автотранспортних засобівВодій автотранспортних засобів (категорія «В» і «С»)

Первинна професійна підготовка

30

Освітню діяльність  Старосалтівський професійний аграрний ліцей здійснює на підставі Ліцензії.

Загальний ліцензований обсяг прийому становить 480 осіб.

Назва професій за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників, відповідають Державному класифікатору професій (ДК003 – 95).

Перелік професій свідчить, як про різноманітність фахового навчання ліцею, так і про його галузеву спрямованість.

Відповідно до кожної професії розроблені навчальні плани, які адаптовані до конкретних умов виробництва, яке складається з двох етапів. Перший етап учні проходять виробниче навчання в виробничих майстернях навчального закладу, а другий етап на виробництві.. Для цього Старосалтівський професійний аграрний ліцей укладає угоди  про надання робочих місць з базовими підприємствами, які мають сучасне технологічне оснащення та можуть забезпечити виконання навчальної програми. Учням, які завершили курс професійного навчання і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію за рішенням державної кваліфікаційної комісії  присвоюється кваліфікаційний розряд та видається документ встановленого зразка  (диплом з робітничої професії).

Форма навчання у навчальному закладі – денна.

Сильними сторонами Старосалтівського професійного аграрного ліцею є:

–          прийом на навчання без вступних іспитів;

–          безкоштовне навчання;

–          наявність необхідної матеріально – технічної бази;

–          тісна взаємодія між теоретичним та практичним навчанням;

–          підготовка за професією «Електрогазозварник»;

–          наявність висококваліфікованих викладачів та майстрів виробничого навчання;

–          можливість випускників – відмінників поступити на пільгових засадах до Української інженерно – педагогічної академії;

–          безкоштовне проживання в гуртожитку;

–          виплата стипендії;

–          виплата матеріальної допомоги відповідно до чинного законодавства;

 

Слабкими сторонами є:

–          можливість несуттєво змінювати навчальні плани і програми від державних стандартів, ще не завжди відповідає вимогам, які висуваються до кваліфікованих робітників на сучасному ринку праці;

–          відсутність сучасної сільгосптехніки та обладнання ;

–          низька оплата праці, через яку проблематично залучити висококваліфікованих педпрацівників.

 

2.2. Аналіз галузі

 

Адміністрацією Старосалтівського професійного аграрного ліцею проведена велика робота по вивченню потреб в робітниках на базових підприємствах: бесіди з майстрами і начальниками дільниць, зустрічі з керівниками підприємств. Підготовка кадрів – загальна мета всієї професійно – технічної освіти. Проблема закріплення молодих кадрів на підприємстві є однією з ключових, тому адміністрація ліцею визначила її як пріоритетну на 2013-2015 рр.

Основними завданнями виробничої практики були:

 • адаптація учнів у конкретних виробничих умовах;
 • закріплення теоретичних знань і наступне вдосконалення професійних умінь і навичок;
 • оволодіння сучасною технологією та професійними методами виконання робіт у виробничих умовах;
 • оволодіння досвідом передовиків і новаторів виробництва;
 • освоєння встановлених норм виробітку;
 • розвиток інтересу до своєї професії і прагнення до подальшого вдосконалення своєї кваліфікації;

У період практики учні працювали у складі робітничих бригад, брали участь у виконання планів підприємств – замовників. Наприкінці виробничої практики підприємствами – замовниками були організовані кваліфіковані пробні роботи і видано на кожного учня виробничу характеристику.

 

Аналітичні дані

 про проходження виробничої практики у 2011-2012

 

№з/п

Найменування професії

Назва підприємств, на яких проходили практику

К-сть учнів

3курс

1

Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр Дит. садок «Барвінок» 3
Товариство з обмеженою відповідальністрю «Зоря» 1
Старосалтівський ліцей (їдальня) 3
Агростіл с.Хотімля 1
Релігійна бригада святих мучениць «Віри, Надії, Любові» 3
Старосалтівська амбулаторія 2

2

Кухар-кондитер ДГ «Гонтарівка» їдальня 1
База відпочинку «Золотий берег» 2
Завод «Турбоатом» 1
В-Хуторська ЗОШ 2
Хотімлянська ЗОШ 1

3

Електрогазозварник, водій автотранспортних засобів категорії С СПДФО «Прудніков» 1
КП Старосалтівська АРВС 2
ЗАТ «Вовчанськ фарммаш» 2
ОАО «ВАЗ» 2
Завод ім. Малишева 1
ФОП «Базовий» 1
СТОВ «Агросвіт» 1
ФГ «Шанс» 2
ТОВ «Фірма ЛОТ» 2
КП Старосалтівський КЖКП 1
ФОП «Хмельов» 1
ЧФ «Асмонтажі» 1
АТ ХТЗ 1
ФОП «Питневич» 3
СПДФО «Юрьев 1
ОАО «Зоря 1
СПДФО «Тіщенко В.М» 2

2курс

4

Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр ФОП «Маймулін» 1
ПСП ім. Шевченка 1
ФОП «Разумова» 3
ПП «Лакшмі» 2
Петровський ФАП 1
ДПДГ «Гонтарівка» 1
Старосалтівська амбулаторія 5
Старосалтівський ліцей 1
СФГ «Віта» 2
ПФ «Фаворит» 2
ПП «Кравченко» 2
ДНЗ «Барвінок» 2
КП «Старосалтівське КЖКП» 1
СОТ «Салтів» 1

5

Кухар-кондитер ФОП «Скотаренко» 2
Дит. садок «Барвінок» 1
Петровська ЗОШ 1
ДНЗ 1
ПАБ «Підсередне» 1
ЧП «Якименко» 1
Кафе-ресторан «Спутнік» 1
СПД «Самченко» 1
ДНЗ В-Хутори 1

1 курс

6

Тракторист-машиніст с/г виробництва,водій автотранспортних засобів категорії«В,С» СПДФО «Тіщенко В.М» 5
Ф/г «Шанс» 2
ПП «Термо-9» 1
ТОВ «Стройбат» 4
ЮКПФ «ЦСРСГР» 2
ТОВ «Старосалтівський вогник» 1
ЮКПФ «ЦСРСГР» 1

7

Кухар-кондитер ДНЗ «Барвінок» 3
СПД «Самченко» 1
Петрівська ЗОШ 1
Радянська ЗОШ 1
Шестаківська ЗОШ 1
СТОВ «Агросвіт» 2
НВК Великобурлуцької районної ради 1
ЧП «Тадевасян» 1

8

Електрогазозварник, водій автотранспортних засобів категорії С ЧП «ПРОГРЕС» 1
Металобаза 3
ЧП «Прудніков» 4
ТОВ «Будкомплект» 2
КП «Старосалтівський КЖКП» 2
Балакліївський житлокомунсервіс 1
ПАТ «Підсередне» 1
ПП «ФОП» 1
ОМІС ТМ ОМІС 1

Аналітичні дані

про проходження виробничої практики у 2012-2013

 

№ з/п

Найменування професії

Місце проходження

К-сть учнів

1 курс

1

Конторський (офісний) служ-

бовець (бухгалтерія); опера-

тор комп’ютерного наборуГонтарівська с/рада1КЗ ХО СДЮШОР1СГ ТОВ «Агросвіт»4КП Старосалтівське КЖКП3ГО СК «Харківська зооветакдемія»6ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД»1Старосалтівська с/рада1ФОП Власова Є.Ю.1ПраТ СТ «Гарантія»1Петрівська ЗОШ1ФОП Маймулін Г.Ю.1СПДФО Самченко С.І.2Відділ освіти В-Бурлуцької РДА1ТОВ «Екодіс»1

2

Штукатур, лицювальник-пли-

 

точник, малярПП Тіщенко3СПДФО Прудніков2Старосалтівська амбулаторія4ДНЗ «Барвінок»3ФГ «Топаз»1СПДФО Бахмуцька1СПДФО Вакуленко1ТОВ «Ринок»1ПП Разумова2ДГ «Гонтарівка»1

3

Кухар-кондитерСПДФО Самченко І.І.9ФОП Лешенко А.А.1Старицька ЗОШ2ПП Оганесян1Шестаківська ЗОШ1  ДНЗ №2 м.Вовчанськ1СПДФО Шабельник1Сахновщинська ЗОШ1ПРАТ Вовчанський ОЕЗ1ДНЗ «Дзвіночок»1Старосалтівська ЗОШ2

4

Тракторист-машиніст с/г виробниц-

 

тва, водій автотранспортних засобів категорії «В,С»ПП Ващук1ТОВ «Федорівський»2СПДФО Прудніков4Б/в Дружба2АК «Харківобленерго»1ТОВ «Ренесанс»1КП Старосалтівське КЖКП2ФОП Ієвлев1СПДФО Самченко С.І.2СГ ТОВ «Агросвіт»3ПОП «Русь Єдина»1ФОП Маймулін1ФОП Кравченко2Хотімлянська ЗОШ1

5

Електрогазозварник, водій автотранспортних засобів категорії «С»КП «САРВС»6СПДФО Прудніков2ПФ «Газмонтажсервіс»1СПДФО Колесніков1ФОП Маймулін1КП Старосалтівське КЖКП2

2курс

6

Штукатур, лицювальник-пли

 

точник, маляр

 

Спортивно-оздоровчий табір «Чайка»2КП Старосалтівське КЖКП4ТОВ «Інвестиційна компанія «Харківінвест»1ПАТ «Вовчанська взуттєва фабрика»1Василівська ЗОШ1ФОП Резнік1ФОП Базовий1ПП Разумова1Рубіжанський НРК2Старосалтівська амбулаторія2Старосалтівська с/рада3б/в Дружба1С(ф)г «Тюльпан»2

7

Кухар, кондитерПП Скотаренко1ДНЗ В.-Хутора1СПДФО Самченко2ДНЗ «Барвінок»4Петрівська ЗОШ1ПП Якименко1СПДФО Дьомін1ФОП Новачук1«Арарат» кондитерська6Вовчанська ДНЗ №21НВП «Фортуна»1

8

Електрогазозварник, водій автотранспортних засобів категорії «С»СПДФО Прудніков1 СГ ТОВ «Агросвіт»2ФОП Корнєєв1ТОВ Сантагро1ПП Крупа1ТОВ «Харківська ділова група»1ФОП Маймулін1ТОВ «Вовчанськферммаш»1ФГ «ЗЕВС-Д»1ПП Плугатаренко2ФОП Кісельов1

3курс

9

Штукатур, лицювальник-пли-

 

точник, малярСПДФО Скоромний2КП Старосалтівська АРВС3Старосалтівська амбулаторія2ДП ДГ «Гонтарівка»1СПДФО Самченко1КП Старосалтівське КЖКП1ПП «Маймулін»3СОТ «Салтів»1ХНТУ ім .Василенка2Петрівський ФАП2ПП Разумова3ПСП ім.Шевченка1

10

Кухар-кондитерСПДФО Самченко7ТОВ кафе «Альонушка»2ТОВ «Фелікс та Сергій»2ФОП Купіна1

11

Електрогазозварник, водій автотранспортних засобів категорії «С»ДП ДГ Гонтарівка1СПДФО Самойленко2ПАТ «ВАЗ»1ФОП Кравченко1ПОП «Русь Єдина»2СФГ «Віктор»2ІІ-Жовтневе ССТ1СПДФО Порцев1

 

 

2.3. Навчальний процес

Навчальні програми

У Старосалтівському професійному аграрному ліцеї навчання учнів здійснюється згідно:

 • Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 419 від 30.05.2006 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції країни 15.06.2006 за № 711/12585;
 • Державних стандартів ПТО, затверджених Наказами Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006р. № 632; 29.08.2007 р. №772; від 23.07.2006 р №632; від 29.08 2007 р. №771; від 29.08.2007 №772.
 • Державних стандартів базової і повної середньої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р. № 24.
 • Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах наказ МОНУ № 295 від 13.04.04р.

Зміст професійно-технічної освіти за кожною професією визначався Робочими навчальними планами, які розроблені у відповідності до Стандартів ПТО, затверджені першим заступником директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, та комплектами програм предметів, які зазначені у Робочих навчальних планах. Комплекти програм загально професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки повністю відповідають кваліфікованим характеристикам професій, за якими ведеться підготовка кваліфікованих робітників.

Стан комплексного методичного забезпечення предметів та професій для здійснення процесу навчання відображений у паспортах комплексного методичного забезпечення предметів та професій.

Забезпеченість слухачів підручниками та навчальними посібниками

В ліцеї постійно створюються необхідні умови для навчально-виховного процесу.

Головна мета учня – отримати у навчальному закладі професію, а щоб здобути фах, необхідно навчатися. Бібліотека ліцею повинна забезпечити кожного учня навчальною літературою. Для задовільного забезпечення учнів підручниками та навчальними посібниками бібліотекою ліцею проводиться моніторинг забезпеченості учнів навчальною літературою та періодичними виданнями.

Моніторинг забезпеченості підручниками та навчальними посібниками з професійної підготовки українською мовою навчання

Професія

2010/ 2011 н.р

2011/ 2012 н.р

2012/ 2013 н.р

1.Кухар – кондитер

83%

53%

57%

2.Електрогазозварник та водій автотранспортних засобів

64%

40%

53%

3.Тракторист –машиніст с/г виробництва

та водій автотранспортних засобів

88%

55%

83%

4.Штукатур, лицювальник – плиточник,

 

Маляр.

71%

58%

71%

   5.Оператор комп’ютерного набору, конторський службовець (бухгалтерія)

79%

40%

51%

Середній % забезпеченості

77%

49%

63%

 

 Середній відсоток забезпеченості підручниками та навчальними посібниками з професійної підготовки українською мовою навчання

 

 

 

 

Моніторинг забезпеченості підручниками та навчальними посібниками з загальноосвітніх предметів з українською мовою навчання

№ з/п

Предмети загальноосвітньої
підготовки

2010 / 2011 н.р.

2011 / 2012 н.р.

2012 / 2013 н.р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

16.

17.

18.

19.Українська мова

Українська література

Зарубіжна література

Іноземна мова

Історія України

Всесвітня історія

Математика

Інформатика

Географія

Фізика

Астрономія

Хімія

Біологія

Екологія

Захист Вітчизни (для хлопців)

Захист Вітчизни (для дівчат

основи медико-санітарної підготовки)

Економіка

Правознавство

Технології

Художня культура

100

86,6

59

30

59,6

36,6

54,4

100

58,5

71

100

47,3

78,6

42

 

50

100

32,6

16,5

 

52

52

34,6

51,3

27,6

23,6

46

32

52,3

32

52,3

 

16

8

48

48

32,6

11

47,3

32,3

22,5

43,3

46

52,3

4

30,6

49

16

8

 

9,6

14

50

30

25,3

 

 

Середній  % забезпеченості

62,3    

25,2

32,6

 

 

Середній відсоток забезпеченості підручниками та навчальними посібниками з загальноосвітніх предметів з українською мовою навчання

 

 

 

Отримання підручників та навчальних посібників з професійної та загальноосвітньої підготовки відповідно до замовлень

 

 

Поповнення фонду бібліотеки

Джерело поповнення

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

на 1.09.13р

Бюджетні кошти

2336-00 грн.

161 прим.

2842-00 грн.

193 прим

1697-00 грн.

97 прим

551-00

грн..

29прим.

Позабюджетні кошти

75-00 грн.

2 прим

55, грн.

1 прим

 Спонсорські кошти

2-00 грн.

2 прим.

121-00грн.

9 прим.

 

Періодичне видання є одним із найоперативніших джерел інформації. Тому передплата періодичних видань у бібліотеці ліцею кожний рік здійснюється за рахунок бюджетних, позабюджетних та спонсорських  коштів.

Моніторинг підписки періодичних видань

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

Кількість передплати періодичних видань

27

видань

34

видань

19

видань

22

видань

в тому числі

педагогічно – фахових

19

видань

19

видань

7

видань

13

видань

в тому числі

 

суспільно – політичних

6

видань

9

видань

8

видань

6

видань

та інші

2

видань

6

видань

4

видань

3

видань

На  суму

3789-43

6080-79

5642-01

6403-00

 

 

 

 

 

 

Моніторинг підписки періодичних видань за 2010-2012 рр.

 

 

 

Головним завданням бібліотеки ліцею є адаптація учнів до проблем інформаційного суспільства. У бібліотеці працює читальна зала, для групових занять є один комп’ютер з підключеням до  Інтернету. Створено фонд документів на недрукованих носіях. Зараз він налічує 9 одиниць збирання.

Бібліотека знаходиться в гуртожитку, її книгосховища становить 78 м.кв. ,має в наявності читальну залу ,  площею 35 м.кв., в читальній залі 15 посадочних місць.

Обсяги бібліотечного фонду становить 15202 примірника, з них 4826 примірника.

Серед основних проблем, пов’язаних із перетворенням бібліотеки на інформаційний центр є проблема комплектування бібліотечного фонду. Для цього бібліотека ліцею використовує різні можливості: відповідно до контингенту учнів замовляє підручники за бюджетні кошти, періодичні видання передплачує за рахунок позабюджетних коштів, проводяться акції, презентації, залучаються кошти спонсорів на придбання навчальної, довідкової, художньої літератури; дбайливо зберігає методичні інформаційні видання: газету «Вісник профосвіти» та журнал «Професійна освіта: теорія і практика», які видає Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області.

Викладацький склад

В Старосалтівському професійному аграрному ліцеї сформований педагогічний колектив, який нараховує 40 педагогічних працівників.

Якісний склад педпрацівників (викладачі)

 за рівнем кваліфікації станом на 01.09. 2013 р.

 

 

                             Якісний склад педпрацівників (майстри в/н)

за рівнем кваліфікації станом на 01.09. 2013 р.

 

 

 

 

 

                                           Якісний склад педпрацівників

за рівнем освіти станом на 01.09.2013 р.

 

 

Якісний склад педпрацівників за стажом роботи на 01.09. 2013 р.

 

 

 

 

 

 

Якісний склад педпрацівників за віком станом на 01.09. 2013 р.

 

 

 

 

 

Всі педагогічні працівники Старосалтівського професійного аграрного ліцею періодично проходять курси підвищення кваліфікації, а майстри виробничого навчання проходять стажування.

 

                        Кількість педпрацівників які пройшли курси підвищення кваліфікації

протягом 2010-2012  р.р.

Роки

2010 р.

2011р

2012р

2013р.

Адміністрація        1

1

Кількість викладачів

4

2

8

4

Кількість майстрів в/н

3

7

Бібліотекар

1

Психолог

1

Всього

13

2

9

11

Для всіх педагогічних працівників були проведені консультації з планування, ведення ліцейної документації, впровадження інноваційних технологій у  навчальний процес ліцею. З метою допомоги молодим викладачам в ліцеї була організована робота школи молодого викладача та майстра в/н, проведені співбесіди з молодими працівниками, організоване взаємовідвідування уроків молодих спеціалістів та їх наставників.

В основу роботи з учнями покладено якісний урок  як основу навчально-виховного процесу. Зусилля педагогічних працівників ліцею спрямовані на творчий пошук: кожен педагог працює над власною методичною проблемою, прагне урізноманітнити модель уроку, постійно вдосконалює його технологію.

Для підвищення якості навчально-виховного процесу ліцею та більш глибокого  засвоєння навчального матеріалу викладачами  ліцею проводяться консультації, працюють гуртки. Це  дозволяє  підготувати  обдарованих учнів для обласних олімпіад.

 

 

 

Матеріально – технічна база

Матеріально – технічна база ліцею включає триповерхову будівлю навчального корпусу загальною площею 1314 м2 з обладнаними в ньому навчальними кабінетами(15), навчально виробничі майстерні,гуртожиток загальною площею 4 762 м2..

Названі споруди належать до будівель типової забудови, є цегляними із залізобетонними перекриттями.

Споруди приміщення та закріплена територія мають задовільний санітарний та технічний стан.

Ліцей має з кожної професії навчально – виробничі майстерні та лабораторії. Це одна майстерня для підготовки електрогазозварників, дві майстерні для підготовки будівельників, кухня-лабораторія та дегустаційна зала для підготовки кухарів та кондитерів, лабораторії для підготовки трактористів та водіїв. Дані навчальні приміщення в основному оснащені необхідним обладнанням, інструментами, деталями.

Навчальна техніка, станки, обладнання знаходяться у задовільному стані, відповідають вимогам охорони праці. Але треба відмітити, що поновлення матеріально-технічної бази майстерень, лабораторії та навчальних кабінетів за рахунок держбюджету не відбувалось на протязі тривалого часу.

Аналіз паспортів оснащеності свідчить, що рівень забезпечення обладнанням, технікою, зразками, дидактичними матеріалами становить:

–          у навчальних кабінетах – 70-80%;

–          у навчальній лабораторії – 70-75%;

–          у навчальних майстернях – 70-80%;

–          навчальні кабінети обладнання необхідними меблями. У них зосереджуються різноманітні засоби навчання:

–          друковані – підручники, посібники, конспекти, інструкційний, контролюючий матеріал;

–          площинні наочні посібники загального та індивідуального користування – плакати, схеми, таблиці;

–          об’ємні наочні посібники – макети, зразки натуральні та виконані в масштабі;

Процедури контролю якості навчального процесу

У Старосалтівському професійному аграрному ліцеї поточний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок  учнів здійснюється згідно розроблених для кожної професії «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів».

Поточний контроль передбачає поурочне опитування учнів, контрольні та перевірні роботи, тестування тощо. Проміжний контроль – заліки, ДКА, ДПА, індивідуальне завдання. Вихідний контроль як складова управлінської діяльності, внутріліцейний контроль має свою специфіку. Він виконує роль основного джерела інформації для прийняття управлінського рішення, дієвою частиною якого є накази (в папках зібрані документи різних років, які свідчить, що функція контролю діє не стихійно, а є системою роботи).

В своїй роботі ми намагаємось використовувати різноманітні види контролю, аналізу, які охоплюють всі аспекти роботи ліцею. Таким чином об’єктивний і правильно повний аналіз стану НВП допомагає ставити задачі перед педколективом і визначати шляхи виконання. Це значно полегшує планування педагогічної ради,методичних комісій, методичної роботи в ліцеї, річного плану роботи ліцею, проведення атестації педагогічних працівників, визначення педнавантаження, що сприяє покращенню професійної підготовки майбутніх робітників.

Сильні сторони:

–          на ряду з наданням первинної професійної освіти учні мають можливість отримати загальну базову середню освіту та повну загальну середню освіту;

–          навчання на сучасній матеріально-технічній базі з використанням новітніх технічних засобів навчання;

–          можливість організувати навчання за індивідуальною формою та модульною системою;

–          залучення роботодавців до розробки навчальних програм та державної кваліфікаційної атестації;

–          гнучкість у підборі викладацького складу.

Слабкі сторони:

–          можливість змінювати навчальні плани та програми лише в межах 20 %;

–          перехід на нові державні стандарти загрожує значним збільшенням термінів навчання;

–          відсутність або недостатня кількість підручників за окремими професіями українською мовою;

–          низькій рівень оплати праці майстрів виробничого навчання не сприяє їх зацікавленості роботою.

 

2.4. Управління  і організація                                                                                                                                                                                                                              

 

У штатному розписі Старосалтівського професійного аграрного ліцею 86 працівників, з них – 30 обслуговуючий персонал та 16 спеціалістів. Кількість педагогічних працівників становить 40 осіб. Відповідно до Статуту навчального закладу Старосалтівський професійний агарний ліцей очолює директор, що призначається на посаду на конкурсній основі, шляхом укладання з ним контракту.

Усі інші працівники призначаються на посаду і звільняються з посади наказом директора.

Вищим колегіальним органом Старосалтівського професійного аграрного ліцею, який координує питання навчальної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності є педагогічна рада. Педагогічна рада призначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності ліцею. Головою педагогічної ради є директор ліцею.

Вищим органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори трудового колективу, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Також в ліцеї створено первинну профспілкову організацію, яка входить до складу обласної профспілкової організації працівників освіти. Первинна профспілкова організація в ліцеї здійснює громадський контроль стосовно виконання норм трудового законодавства та колективного договору.

Ми намагаємось тісно поєднати між собою всі управлінські напрямки, спрямувати їх роботу так, щоб діяла кожна ланка управління, а також поєднати класичні і нові підходи до управлінської діяльності.

При управлінні навчально-виховним процесом систематично здійснює контроль за навчальним навантаженням учнів, рівнем їх навченості та  якістю оволодіння основами наук.

Основними напрямками контрольно – аналітичної діяльності були:

 • адаптація учнів  І курсу до навчання;
 • отримання інформації для педагогічного аналізу;
 • надання методичної, практичної допомоги викладачам та майстрам в/н;
 • створення оптимальних умов для навчання і розвитку учнів;
 • удосконалення НВП, реалізація ліцейної методичної, виховної проблем;

Протягом навчального року здійснювався внутріліцейний контроль, було вивчено стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень учнів з загальноосвітніх та професійно – технічних предметів та уроків виробничого навчання. Усі матеріали внутріліцейного контролю узагальнено в довідках і наказах по ліцею.

Адміністрація ліцею намагається зробити все, щоб навчальні заняття стали уроками успіху та радості. Мета нашої адміністрації – допомагати кожному педагогу повною мірою реалізувати свої здібності, досягти вершини педагогічної майстерності, віднайти в душі кожного ті чутливі струни, звучання яких зіллється в повну гармонію нашого педагогічного оркестру. Тому ми прагнемо  в своїй роботі уникнути будь-якого бюрократизму, звести до мінімуму контрольні функції і привести їх в площину співпраці, взаємодопомоги, створити в колективі такий мікроклімат, який сприятиме повному взаєморозумінню педпрацівників, дружній підтримці. Він має стати тим фундаментом, на якому виростуть міцні, надійні стіни Храму Знань, наукових пошуків, творчого натхнення .

Сильними сторонами існуючої управлінської структури Старосалтівського професійного аграрного ліцеює:

–                     наявність методичних комісій за професіями;

–                     чіткий розподіл функціональних обов’язків між членами колективу;

–                     забезпечення колегіальності при вирішенні важливих для життєдіяльності навчального закладу питань.

Слабкою стороною можна вважати:

–          відсутність штатної одиниці, відповідальної за економічно – маркетингових функцій.

 

 

 

 

 

 

2.5. Фінансовий аналіз

 

Складання кошторису видатків СПАЛ  та обґрунтованість їх потреб проводиться згідно розрахунків. Планується кількість груп, кількість учнів затверджується норми витрат матеріалів. Заявки завідувача господарством, старшого майстра та майстрів виробничого навчання щодо потреби в обладнанні та інвентарі розглядаються і затверджуються директором.

Зводиться загальний кошторис ліцею передається на розгляд і затвердження управління. Після чого ліцей погоджує всі кошти і фінансує згідно місячних заявок.

Навчання учнів здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

СПАЛ використовує доходи, отримані від оренди виробничих площ приміщень, обладнання, що не використовується в навчальному процесі; доходи, отримані від виробничої практики учнів 50%; надання різних послуг; добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громад та батьків учнів (спеціальний фонд бюджету).

Фінансова звітність здійснюється на підставі кошторису, затвердженого ГУНО ХОДА. Витрати розписані згідно діючих КЕКВ, фінансування здійснюється відповідно до заявок в межах виділених лімітів.

 

Загальний фонд Старосалтівського професійного аграрного ліцею за 2010-2012рр.

 

 

Назва статті

Обсяг статті

2010

2011

2012

Видатки – усього 4 883 723,10 4 953 716,00 5 765 319, 39
Заробітна плата 1 611 506 1 790 863 2 165 728
Нарахування за заробітну плату 582 012 640 662 775 983
Придбання предметів, матеріалів, інвентарю 185 537 69 902 37 464, 16
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 936 600 1 677
Продукти харчування 372 797 519 085 552 323
Оплата послуг(крім комунальних) 170 779 238 697 164 590, 23
Інші видатки 7 800 46
Видатки на відрядження 11 689,10 6 113 4 000
Оплата теплопостачання 1 116 560 854 252 1 066 472
Оплата водопостачання і водовідведення 65 031 80 632 56 401
Оплата електроенергії 132 149 134 123 113 448
Оплата інших комунальних послуг 10 600 5 576 5 595
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 000
Стипендії 597 259 571 662 785 689
Інші поточні трансферти населенню 19 068 40 483 35 949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл загального фонду за 2010-2012 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старосалтівський професійний аграрний ліцей отримує кошти, як плата за послуги, що надаються бюджетним установам. Кошти формують стипендіальний фонд бюджету, від реалізації майна (металобрухту) надійшло 2303 грн., що становить 102% від планових надходжень. Спонсорські надходження у вигляді благодійних внесків та дарунків у 2013 році становили 31 837 грн.

 

 

Спеціальний  фонд Старосалтівського професійного аграрного ліцею за 2010-2012рр.

Назва статті

Обсяг статті

2010

2011

2012

Видатки – усього 270 867,39 242 971,82 140 761,10
Заробітна плата 35 132,38 31 972,91 34 377,96
Нарахування за заробітну плату 14 488,72 11 550,04 12 452,94
Придбання предметів, матеріалів, інвентарю 156 829,26 122 390,89 51 612,91
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1 299,32 200,00 111,96
Продукти харчування 10 675,65 1 950,96 0,00
Оплата послуг(крім комунальних) 27 083,35 34 115,88 16 218,98
Інші видатки 2 413,16 1 382,20 380,08
Видатки на відрядження 1255,00 3 995,74 42 904,17
Оплата електроенергії 132 149 26 163,20 175,14
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 3 200,00 3 327,96
Інші поточні трансферти населенню 3 319,20 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 5,826 6 050,00 19 199,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл спеціального  фонду за 2010-2012 рр.

 

 

 

 

 

 

Прогнозні розрахунки Старосалтівського професійного аграрного ліцею на 2013 рік

Назва професії

Учні, які будуть проходити навчання, чол.

Підготовка, чол.

Базова освіта, термін навчання

Кількість учнів

Вартість навчання 1 учня в міс

Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр.

25

25

НБЗСО, 4 р.

25

Тракторист с/г виробництва. Водій категорії «С»

25

25

 

ПЗСО, 1 р.

.

25

 

Кухар-кондитер

25

25

БЗСО 3 р.

25

 

 

Оператор комп’ютерного набору, конторський службовець (бухгалтерія)

25

25

 

ПЗСО 1,5 р.

25

 Електрогазозварник,водій

25

25

25

25

БЗСО 3 р

ПЗСО  1р 6міс.

25

25

 

Всього

 

 

 

Сильними сторонами фінансування Старосалтівського професійного аграрного ліцею є:

1. Стабільність фінансування;

2. Вчасне отримання коштів відповідно до поданих заявок на місяць;

3. Формування кошторису за принципом «знизу вгору»;

Слабкі сторони:

1. Складна система тендерних закупівель;

2. Недостатнє фінансування на капітальні видатки та закупу нового обладнання.

 

3.0. Аналіз сильних і слабких сторін, можливостей та загроз (SWOT)

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

–          прийом на навчання без вступних іспитів;

–          безкоштовне навчання;

–          наявність необхідної матеріально – технічної бази;

–          тісна взаємодія між теоретичним та практичним навчанням;

–          наявність висококваліфікованих викладачів та майстрів виробничого навчання;

–          можливість випускників – відмінників поступити на пільгових засадах до Української інженерно – педагогічної академії;

–          безкоштовне проживання в гуртожитку;

–          виплата стипендії;

–          виплата матеріальної допомоги відповідно до чинного законодавства.

–          наявність методичних комісій за професіями;

–          чіткий розподіл функціональних обов’язків між членами колективу.-          можливість несуттєво змінювати навчальні плани і програми від державних стандартів, ще не завжди відповідає вимогам, які висуваються до кваліфікованих робітників на сучасному ринку праці;

–          нестача сучасної с/г техніки та обладнання;

–          низька оплата праці, через яку проблематично залучити висококваліфікованих педпрацівників

–          відсутність штатної одиниці, відповідальної за економічно – маркетингових функції;

–          недостатнє фінансування на капітальні видатки.

 

Можливості

Загрози

–          залучення позабюджетних фондів;

 

–          використання новітніх технологій;

–          підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників;-          низький рівень народжуваності;

–          низька популярність робітничих професій;

–          довготривала процедура ліцензування нових професій;

–          недостатня гнучкість щодо внесення змін до навчальних програм;

–          невідповідність кваліфікаційних характеристик потребам сучасного ринку праці;

–          економічна криза;

–          загальне падіння моральних цінностей у суспільстві та серед молоді, що погіршує якість учнів.

–          складна система тендерних закупівель.

 

 

 

4.0. Пріоритетні напрямки та цілі

 

Пріоритетний напрям

Пріоритетні цілі

1. Адміністративна система 1.1 Створити консультативну раду за професіями «Кухар. Кондитер»; «Електрогазозварник», «Тракторист-машиніст с/г виробництва», «Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр»
2. Фінанси та контроль 2.1 Підготувати кошторис витрат на платні послуги у 2014р.
3. Людські ресурси 3.1 Провести навчання педпрацівників ліцею з інноваційних педагогічних технологій та впровадження нових механізмів вітчизняного і зарубіжного досвіду професійної підготовки учнів

3.2 Забезпечити навчання комп’ютерній освіті всіх співпрацівників СПАЛ4. Навчальні плани4.1 Ліцензувати професії «Кухар-кондитер», «Тракторист-машиніст с/г виробництва» та «Електрогазозварник» (професійно-технічне навчання);

4.2 Продовжити ліцензію за професією «Тракторист-машиніст с/г виробництва» (первинна професійна підготовка);

5. Викладання5.1 Впровадити використання сучасних мультимедійних технологій у викладання окремих блоків за всіма професіями6. Матеріально-технічна база6.1 Продовжити  процес модернізації матеріально-технічної бази майстерень для підготовки електрогазозварників та трактористів-машиністів с/г виробництва7. Соціальна і гендерна рівність7.1 Забезпечити рівні можливості для учнів різних соціальних та гендерних груп

 

5.0. План досягнення цілей

 

Пріоритетний напрямок 1.0: Адміністративна система

Ціль

Завдання / проекти

Термін

Бюджет, грн.

Джерела ресурсів

Відповідальний

1.1 Створити твор-чу групу за професіями «Електрогазозварник»;«Кухар Кондитер», «Тракторист-машиніст с/г виробництва», «Штукатур. Лицювальник – плиточник. Маляр», «.Конторський (офісний) служ-

бовець (бухгалтерія); оператор комп’ютерного набору»1.4.1 Визначити коло представників, які будуть працювати в складі творчої групи

Березень 2014 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти СПАЛ

Згідно наказу по ліцею

1.4.2 Провести засідання творчої групи з метою приведення навчальних планів і програм у відповідність до сучасних вимог

Квітень 2014 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти СПАЛ

Призначені виконавці

 

 

Пріоритетний напрямок 2.0: Фінанси та контроль

Ціль

Завдання / проекти

Термін

Бюджет, грн.

Джерела ресурсів

Відповідальний

2.1 Підготувати кошторис витрат на платні послуги у 2013р. 2.1.1 Підготувати кошторис витрат на платні послуги та придбання мульти-медійних засобів навчання у 2013 році

Січень 2014 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти СПАЛ

Головний бухгалтер

 

Пріоритетний напрямок 3.0: Людські ресурси

Ціль

Завдання / проекти

Термін

Бюджет, грн.

Джерела ресурсів

Відповідальний

3.1 3.1 Провести навчання педпра-цівників ліцею з інноваційних педагогічних технологій та впровадження нових механізмів вітчизняного і зарубіжного досвіду професійної підготовки учнів 3.1.1 Укласти договір з ПТНЗ м. Донецьк

Квітень 2014 р.

600 грн.

Бюджетні кошти СПАЛ

Директор

3.1.2 Скласти список учасників семінару з обміну досвіду

Травень 2014 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти СПАЛ

Методист

3.1.3 Оплатити рахунок з підвищення кваліфікації педпрацівників

Вересень 2015 р.

2500 грн.

Бюджетні кошти

Головний бухгалтер

3.2 Забезпечити нав-чання комп’ютер-ній освіті всіх співпрацівників СПАЛ 3.2.1 Скласти та затвердити списки учас-ників навчання комп’ютерній грамотності

Квітень 2014 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти

Методист

3.2.2 Призна-чити відпові-дальну особу, яка буде прово-дити заняття з педпрацівниками ліцею

Квітень 2014 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти

Згідно наказу по ліцею

3.2.3 Скласти розклад додат-кових занять з педпрацівниками ліцею

Травень 2014 р.

В межах операційних витрат

Бюджетні кошти

Методист

Заст. Директора з НВхР

3.2.4 Здійснити оплату згідно проведених годин

За розкладом

500 грн.

Позабюд-жетні кошти

Головний бухгалтер

Пріоритетний напрямок 4.0: Навчальні плани

Ціль

Завдання / проекти

Термін

Бюджет, грн.

Джерела ресурсів

Відповідальний

4.1 Ліцензувати професії «Кухар-кондитер», «Тракторист-машиніст с/г виробництва» та «Електрогазозварник» (професійно-технічне навчання);

4.1.1 Визначити коло професій для ліцензування

До 10 вересня  2013 р

Директор,

Заст. директора з НВрР

4.1.2 Визначити виконавців підготовки пакетів документації для отримання ліцензії за новими професіями

До 15 вересня 2013 р.

Заст. директора з НВР

Методист

4.1.3 Підготовка та комплектація ліцензійних матеріалів ( у 3-х примірниках)

Вересень-жовтень 2013 р

Призначені виконавці та голови м/к

4.1.4 Підготувати та подати заяву до Департаменту науки і освіти ХОДА на видачу ліцензії

листопад 2013р

Методист

4.1.5 Оплатити витрати на проведення ліцензування

листопад 2013 р.

800

Бюджет СПАЛ

Головний бухгалтер

4.1.6 Оплатити ліцензіюЛистопад  2013 р.

500

Бюджет СПАЛ

Головний бухгалтер

4.2Продовжити ліцензію за професією «Тракторист-машиніст с/г виробництва» (первинна професійна підготовка);4.2.1 Визначити виконавців підготовки пакетів документації для продовження ліцензії

До 5 січня 2014 р.

Заст. директора з НВР

Методист

4.2.3 Підготовка та комплектація ліцензійних матеріалів ( у 3-х примірниках)

Лютий 2014 р

Призначені виконавці та голови м/к

4.2.4 Підготувати та подати заяву до Департаменту науки і освіти ХОДА на видачу ліцензії

Лютий 2015 р

Методист

4.2.5 Оплатити витрати на проведення ліцензування

Березень 2014 р.

1000

Бюджет СПАЛ

Головний бухгалтер

4.2.6 Оплатити ліцензію

Березень 2014 р.

500

Бюджет СПАЛ

Головний бухгалтер

4.3.3 Підготовка та комплектація ліцензійних матеріалів ( у 3-х примірниках)

Лютий 2010 р

Призначені виконавці та голови м/к

 

Пріоритетний напрямок 5.0: Викладання

Ціль

Завдання / проекти

Термін

Бюджет, грн.

Джерела ресурсів

Відповідальний

5.1 Впровадити використання сучасних мульті-медійних тех.-нологій у викла-данні окремих блоків за всіма професіями 5.2.1 Розробити інструкції з вико-ристання мульти-медійних техно-логій

Січень 2014 р.

Бюджет ХПЛМ

Згідно наказу

5.2.2 Провести серію додаткових короткотермінових (до 2 год.) навчання педпрацівників з використання муль-тімедійних техно-логій в навчальному процесі

Лютий 2014 р.

Згідно наказу

5.2.3 Розробити навчальні матеріали з предметів, які б передбачали засто-сування мульти-медійних техно-логій

До вересня 2014 р

Заст. директора з НВрР

Голови м/к

5.2.4 Провести семінар для майстрів та викладачів з обміну досвідом на тему «Використання сучасних комп’ютерних тех.-нологій у навчально – виховному про-цесі»

Вересень 2014 р

Заст. директора з НВрР

Методист

 

Пріоритетний напрямок 6.0: Матеріально-технічна база

Ціль

Завдання / проекти

Термін

Бюджет, грн.

Джерела ресурсів

Відповідальний

6.1 Продовжити процес модернізації матеріально-технічної бази майстерень для підготовки електрогазозварників 6.2.1. Продовжити модернізацію матеріально-технічної бази майстерень з професії: «Електрогазозварник», Вересень  2013р. Директор, заст.. директора з НВР , ст.майстер, гол.бухгалтер
6.2.2.Модернізувати навчальну базу за професіями: «Електрогазозварник» та «Тракторист-машиніст с/г виробництва» Вересень-листопад 2014р. У межах, передбачених кошторисом Бюджет Директор

 

Пріоритетний напрямок 7.0 Соціальна і гендерна рівність

Ціль

Завдання / проекти

Термін

Бюджет

грн..

Джерела ресурсів

Відповідальний

7.1 Забезпечити рівні можливості для учнів різних соціальних та гендерних груп 7.1.1. Забезпечувати учнів інформацією щодо працевлаштування, надавати допомогу у налагодженні контактів з роботодавцями постійно Заст. директора з НВР
7.1.2. Забезпечити умови для рівного доступу слухачів до всіх ресурсів СПАЛ: як для навчання (класних кімнат, бібліотек, майстерень тощо), так і для спілкування, медичної допомоги постійно директор
7.1.3. Забезпечити конфіденційність щодо особистої інформації про учнів зі спеціальними потребами
7.1.4.Створення соціально – педагогічних умов, сприятливих для позитивних змін у знаннях, уміннях, навичках і вчинках, у ставленні учнів до здорового способу життя постійно психолог
7.1.5.Створення організаційних умов для активної просвітницької діяльності щодо здорового способу життя серед учнів через надання повноважень самим підліткам постійно психолог
7.1.6.Виявлення у молодіжному середовищі позитивних лідерів, а також спонукання осіб з «групи ризику» до переорієнтації лідерських якостей з негативних на позитивні постійно психолог
7.1.7.Сприяння розумінню проблем молоді суспільством, розширенню нормативно – правової бази захисту здоров’я; постійно психолог

 

6.0.Список використаної літератури

 1. Гриценюк І.А. Основи бізнес-планування у професійних навчальних закладах: Конспект лекцій з курсу підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за очно-дистанційною формою навчання.____ – К.:      , 2008. – 144с.
 2. Експериментальні педагогічні майданчики як складова інноваційної діяльності професійно-технічної освіти. – К. МОН України, 2007. – 112 с.
 3. Городова Н.М. Планування роботи закладу освіти/Н.М.Городова. – Х.: Вид.гр. «Основа», 2005. – 208 с.
 4. Веремко К.І. Річний план роботи школи/К.І. Веремко, Л.П. Ампілогова. – Х.: Вид.група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 176 с. – (Серія «Адміністратору школи»).
 5. Взаємодія ринку праці та професійно-технічної освіти: Механізм створення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій: Зб.мат., підгот. У рамках реалізації укр..-нем. Проекту. Підтримка реформи професійно-технічної освіти в Україні. – К., 2006. – 276с.
 6. Адміністративна практика, господарська діяльність та діловодство у загальноосвітній середній школі. – Х., 2003. – 160с.
 7. Навчальний кабінет у школі/упоряд. Н.Мурашко. – К.: Шк..світ, 2008. – 128. – (Бібліотека «Шкільного світу»)
 8. Управління експериментальною діяльністю ЗНЗ/упоряд. Н.Мурашко. – К.: Шк..світ, 2007. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)
 9. Даниленко Л.Менеджмент в освіті/Л.Даниленко. – К.: Шк..світ, 2007. – 120с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)
 10. Навчання: Нові стратегії розвитку/упоряд. Г.Сиротенко. – К.: Шк..світ, 2007. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)
 11. Віаніс – Трофименко К.В. Підвищення професійної компетентності педагога/К.В. Віаніс – Трофименко, Г.В. Лісовенко. – Х.: Вид.група «Основа», 2007. – 176с. – (Бібліотека журналу «Управління школою», Вип.. 7 (55))
 12. Оцінювання якості роботи закладу освіти/УПОРЯД Н.Мурашко. – К.: ред.. загальноосвітн. газ., 2004. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 13. Аспекти управлінської діяльності в школі/УПОРЯД. Н.Мурашко. – К.: Редакції загально педагогічних газет. – 2003. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)
 14. Поляк Л.Б. Навчально-виховний процес у закладах профтехосвіти: управлінський аспект: Навч.-метод. посібник., Л.Б. Поляк – К.: Вища шк.., 1999. – 122 с.: іл..
 15. Організація харчування в навчальному закладі/упоряд. Н.Мурашко. – К.:Шк..Світ, 2009. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)
 16. Лаврук, Василь. Контроль стану викладання предметів/В.Лаврук, С.Лаврук. – К.: Шк..світ, 2008. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)
 17. Школа і фінанси: як правильно організувати фінансові потоки в школі / упоряд. Л.Галіцина. – К.: Шк.. світ, 2008. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)
 18. Використання позабюджетних коштів у ЗНЗ/упоряд. Н.Мурашко. – К.: Шкільний світ, 2008. – 120с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)
 19. Формування командної роботи школи/упоряд.Л.Галіцина. – К.: Шкільниц світ, 2008. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)
 20. Санітарно-гігієнічні вимоги у навчальному закладі/упоряд. Н.Мурашко. – К.: Шкільний світ, 2009. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)
 21. Шелакін, Володимир. Планування роботи навчального закладу. – К.: Вид.дім «Шкільний світ»: Вид.Л.Галіцина, 2006. – 112с., [4]арк.. – (Бібліотека «Шкільного світу»)
 22. Лаврук, Василь. Діагностика управлінської компетентності директора школи/В.Лаврук. – К.: Шкільний світ, 2008. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)
 23. Приходченко К.І. Творче освітньо-виховне середовище загальноосвітнього навчального закладу/К.Приходько – Х.: Вид.група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 160с. (Бібліотека журналу «Управління школою», Вип..8 (56))

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *