Контроль за організацією навчально-виробничого процесу

Розділ 7. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу.

 

з/п

Що контролюється

Мета контролю

Хто контролює

Термін контролю

Де заслухано, підсумки контролю

1. Ведення викладачами журналів теоретичного навчання Перевірка дотримання інструкції з ведення журналів, накопиченість оцінок. Частота опитування, відповідність дат проведення уроків у журналах теоретичного навчання, виробничого навчання і розкладу. Виконання навчальних планів і програм Заступник директора з НВР, старший майстер 2 рази на семестр Обговорення на нараді при директорові
2. Ведення журналів класних керівників, майстрів груп Аналіз планів виховної роботи навчальних груп, стан виконання Закону України «Про мову», своєчасності виконання запланованих заходів, виконання вимог до ведення журналів Заступник директора з НВихР 1 раз на місяць Обговорення на інструктивно-методичних нарадах
3. Ведення книги взаємовідвідування уроків Частота відвідування уроків, якість та глибина аналізу відвіданих уроків. Робота викладачів над особистими методичними проблемами: позитивні знахідки, ефективний досвід викладача Голови методичних комісій 1 раз на семестр (січень, травень) Обговорення на засіданнях методкомісії
4. Ведення книги протоколів засідань методичних комісій Виконання планів роботи, якість протоколів засідань комісії Заступник директора з НВР, методист 2 рази на рік Обговорення на інструктивно-методичних нарадах, педраді
5. Уроки, лабораторно-практичні заняття Якість знань учнів, прищеплення їм навичок конспектування, між предметні зв’язки, технічні засоби навчання, комп′ютерізація навчального процесу, професійна спрямованість предметів загальноосвітнього циклу Адміністрація, голови МК Протягом навчального року Обговорення на інструктивно-методичних нарадах, засіданнях МК
6. Засідання методичних комісій Явка викладачів та майстрів в/н, підготовка запланованих питань Заступник директора з НВР, методист 1 раз на місяць Обговорення на засіданнях педради
7. Виховні години, тематичні лінійки, вечори Якість підготовки і проведення виховних годин, тематичних лінійок. Присутність учнів на підготовлених вечорах. Виховний потенціал заходів. Зв’язок з майбутньою професією Заступник директора з НВихР Щопонеділка Обговорення на інструктивно-методичних нарадах класних керівників
8. Предметні гуртки та гуртки технічної творчості учнів Відвідування учнями засідань гуртків, виконання планів роботи, ефективності проведеної роботи Заступник директора з НВР Двічі на рік (січень, травень) Обговорення на педраді
9. Кабінети та лабораторії Виконання планів роботи кабінетів та лабораторій. Додержання правил техніки безпеки справність приладів та обладнання. Меблі в кабінетах , їх стан. Заступник директора з НВР Двічі на рік (січень, травень) Обговорення на педраді
10. Навчальні майстерні Наявність методичного забезпечення. Виконання програм виробничого навчання. Додержання правил техніки безпеки. Зв’язок майстрів в/н з предметними комісіями викладачів спеціальних дисциплін Заступник директора з НВР, старший майстер Двічі на рік (січень, травень) Обговорення на педраді
11. Консультації та додаткові заняття Відвідування. Якість проведення занять. Результати. Облік роботи. Голови МК, Заступник директора з НВР Щомісяця Обговорення на засіданнях МК
12. Державна кваліфікаційна робота Тематика письмових екзаменаційних робіт, ступінь їх оновлення, актуальність, якість роботи. Своєчасне виконання графіків. Дотримання вимог орфографічного та графічного режиму Заступник директора з НВР Двічі на рік Обговорення на педраді
13. Документація викладачів. Методичне забезпечення поточного та тематичного контролю знань учнів Відповідність документації навчальним планам. Наявність документації українською мовою. Наявність матеріалів державної підсумкової атестації, варіантів обов’язкових контрольних робіт за навчальними планами Заступник директора з НВР, методист, голови МК Двічі на рік (грудень, травень) Обговорення на інструктивно-методичних нарадах
14. Комплексні кваліфікаційні завдання Наявність затверджених пакетів документів комплексних контрольних завдань з усіх професій. Матеріально-методичне забезпечення комплексних контрольних завдань Заступник директора з НВР Грудень Обговорення на засіданнях МК
15. Комплексні контрольні завдання з фундаментальних та професійно спрямованих предметів Стан дидактичної інтеграції професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін. Створення пакетів комплексних контрольних завдань Заступник директора з НВР Січень Обговорення на інструктивно-методичних нарадах
16. Звіти з виробничого навчання на виробництві Наявність та якість звітів учнів. Дотримання орфографічного та графічного режимів Заступник директора з НВР За графіком навчального процесу Обговорення на засіданнях МК
17. Відкриті та експериментальні уроки Виконання графіка проведення та підготовки до них. Розгорнутий поурочний план-конспект або методична розробка. Зв’язок з індивідуальною методичною темою навчального закладу Заступник директора з НВР За графіком Обговорення на засіданнях МК
18. Державна підсумкова атестація Додержання вимог до організації та проведення ДПА. Якість знань учнів. Матеріально-методичне забезпечення. Заступник директора з НВР, методист Другий семестр навчального року

 

Обговорення на педраді
19. Семінари з молодими викладачами та майстрами Наявність плану роботи, тематики та розкладу семінарських занять, зразків методичної документації до уроків різних типів з використанням активних методів навчання Заступник директора з НВР, методист Жовтень Обговорення на інструктивно-методичних нарадах
20. Явка учнів на 1-й урок Виявлення учнів, що запізнилися. Видача допусків на заняття. Заходи виховного характеру щодо запобігання запізнень Заступник директора з НВихР Щоденно Обговорення на інструктивно-методичних нарадах
21. Санітарний стан приміщень, території навколо ПТНЗ Якість прибирання та чергування. Додержання сангігієнічного режиму занять. Завідуючий господарством Щоденно Обговорення на інструктивно-методичних нарадах

 

План роботи на 2013/2014 н.р.

                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                             Директор Старосалтівського професійного

                                                             аграрного ліцею                       Гаврюшенко О.А.

 

ПЛАН РОБОТИ

Старосалтівського професійного

аграрного ліцею

на 2013-2014 навчальний рік

 

 

 

 

 

                                                                                              Розглянуто і                  схвалено

на засіданні педради

30.08.2013р

 

 

 

Розділи:

 

 

 1. Вступ
 2. Організаційні заходи
 3. Теоретична підготовка
 4. Професійно-практична підготовка
 5. Виховна робота
 6. Фізична підготовка
 7. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу
 8. Методична робота
 9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 10. Охорона праці
 11. Удосконалення навчально-матеріальної бази
 12.  Професійно – орієнтаційна робота
 13.  Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність

 

Розділ 1.

Вступ

У 2012-2013 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація ліцею працювали відповідно до Законів України „Про освіту ”, „Про загально-середню освіту”, Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також статуту і локальних правових актів ліцею, дотримувалися норм Конвенції про права дитини.

Мета та завдання колективу обумовлені науково-методичною проблемою ліцею „Творчість викладачів, майстрів виробничого навчання та учнів у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу на основі вивчення передового педагогічного досвіду ”.

Вся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої компетентності учнів, активізації навчального процесу.

Розв’язання проблем та завдань ліцею, затверджених педколективом на 2012-2013 н. р.,  дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та позаурочній виховній діяльності.

В ліцеї розроблена система морального та матеріального стимулювання. Всі учні та педагоги які приймають активну участь в роботі по виконанню намічених завдань і досягають результатів, одержують премії.

Завданнями  минулого року були:

Навчальна частина:

–                         підвищення якості навчального процесу, засобів, впровадження інноваційних технологій;

–                         модернізація навчально-тематичної бази ліцею;

Виховна частина:

–                         впровадження нових форм співробітництва;

–                         підвищення зацікавленості учнів справами ліцею;

–                         виховання колективізму, відповідальності;

–                         стимулювання ініціативи та творчої активності учасників самоврядування.

Методична частина:

–                         діагностика аспектів педагогічної діяльності;

–                         застосування інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі;

–                         модернізація навчально-тематичної бази ліцею;

 

Кадрові питання:

–                         забезпечення якості нового кадрового потенціалу.

–                         своєчасне проходження курсової перепідготовки, атестації педпрацівників;

–                         укомплектування робочих місць кваліфікованими робітниками.

Контроль за навчально-виховним процесом:

–                         відстеження та аналіз НДУ;

–                         корекційна діяльність з підвищення якості знань;

–                         визначення першочерговості вивчення окремих сторін діяльності педагогів, які визначилися під час діагностування, труднощів у роботі окремих педагогів з метою надання їм кваліфікаційної допомоги.

 Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та  працівників ліцею:

–                         регулярність  проведення  медичного огляду працівників та учнів ліцею;

–                         виконання програми оздоровлення учнів.

 

Господарська робота та матеріально-технічне забезпечення

–                          удосконалення  інтернет-сайту ліцею;

–                         Здійснити  косметичний ремонт всіх приміщень і кабінетів;

–                         Провести  ремонт каналізації навчального корпусу; гуртожитку;

В ліцеї в цьому навчальному році навчалося 323 учні. Більшість з них має середній рівень навченості, але з кожним роком приходять більше учнів, які мають хороші досягнення у навчанні. Це говорить про зростання іміджу ліцею, про підвищення зацікавленості і учнів щодо профтехосвіти.

Закінчило навчання в цьому році 103 учнів. З них 20 взяло участь в ЗНО, що дало їм можливість продовжити навчання , 12 з них подолали бар’єр щодо вступу в ВУЗИ.

В організації навчально-виховного процесу пріоритетними напрямками діяльності є демократизація, гуманізація, диференціація навчання. На контролі  – впровадження передового педагогічного досвіду на уроках.

Робота ліцею відповідає вимогам Закону „Про мови ”: вся документація закладу, наради, педради, засідання ведуться українською мовою. Навчання в ліцеї ведеться теж українською мовою.

Методична робота проводилася  згідно наказу МОН № 582 від 12.12.2000 року «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» та Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі.

Мета методичної роботи ліцею – створення сприятливих умов для застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації навчально-виховного процесу щодо досягнення загальної мети колективу: «Творчість викладачів, майстрів виробничого навчання та учнів у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу та основі вивчення передового педагогічного досвіду».

Основними завданнями методичної роботи в ліцеї були:

– організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічної освіти ліцею  та практичного  впровадження держаних стандартів з професій;

– удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання  учнівської молоді;

– забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів;

– розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних    працівників;

– інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвіду;

– організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, педагогічних технологій тощо;

– створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних  посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;

– забезпечення інтеграції навчально-виховного процесу, науки і практики;

– підготовка до атестації педагогічних працівників.

В ліцеї розроблена цілісна система методичної служби, яка враховує конкретні потреби педагогічних працівників, спрямована на розвиток їхньої творчості, працює на загальну мету – підготовку сучасного робітника високого рівня кваліфікації., яка здійснюється з урахуванням освітніх цілей і завдань, досягнень науки і передового педагогічного  досвіду.

Протягом навчального року у ліцеї здійснювалась колективна та індивідуальна методична робота.

Колективні форми методичної роботи використовувались з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, науково-технічної та педагогічної інформації; індивідуальні – для задоволення особистих потреб і конкретних запитів педагогічних працівників.

Протягом навчального року методичними комісіями проведені нестандартні заходи:

– круглий стіл: «Компетентнісний  підхід до уроку – вимога часу»;

– дискусія: «Педагогічна майстерність викладача – фактор якості професійної освіти»;

– семінар-практикум: «Робота над індивідуальною  методичною метою».

Методичний кабінет є  інформаційно-методичним центром для педагогічного колективу ліцею, де проводиться діагностична робота як навчальних досягнень учнів, так і досягнень педагогічних працівників. Оперативна, регулярна та поетапна діагностика результативності діяльності педагога здійснювалась різноманітними способами. Серед них – відвідування уроків, позаурочних заходів, індивідуальні бесіди, консультації, тестування тощо. Також до діагностики професійно-особистісної діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання відносилися звіти про роботу, виступи на педрадах, конференціях, засіданнях методичних комісій, анкетування тощо.

У навчальному році в ліцеї працювали методичні комісії за професійним спрямуванням, мета та завдання яких були направлені на досягнення загально методичної теми ліцею.

Основним змістом роботи методичних комісій є:

– впровадження та використання особистісно-орієнтованого навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

– оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів, внесення відповідних коректив до поурочно -тематичних планів;

– вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи;

– проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій;

– створення необхідних засобів навчання: електронних підручників, довідників, електронних версій уроків тощо;

– аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури;

– розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;

– організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів,

– організація взаємовідвідування відкритих уроків та їх обговорення;

– організація та проведення конкурсів фахової майстерності,  олімпіад з предметів та професій, предметних тижнів, семінарів-практикумів, позанавчальних виховних заходів тощо. В роботі методичних комісій можуть застосовуватись різні нетрадиційні форми: круглі столи, діалоги, методичні консиліуми, тренінги тощо;

– визначення рейтингу членів методичних комісій, відповідно до критеріїв, який є основним показником ефективності педагогічної діяльності.

● Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання професії «Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр»: «Формування у учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності»;

●Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання професії «Тракторист-машиніст сільсько-господарського виробництва. Водій автотранспортних засобів»: «Формування в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності за допомогою ІКТ»;

 • Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання професії «Електрогазозварник»:  «Формування у учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності»;

●Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання професії «Оператор комп’ютерного набору. Конторський службовець»: «Формування в учнів умінь практичного і творчого застосування здобутих знань»;

Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання професії «Кухар. Кондитер»: «Формування у учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності»;

● Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарної підготовки: «Використання сучасних тенденцій навчання з метою розвитку учнів»;

 • Методична комісія викладачів природничо-математичної циклу: «Формування у учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності»;

Робота комісій здійснювалась відповідно до затверджених планів і була спрямована на надання конкретної методичної допомоги викладачам і майстрам виробничого навчання у подальшому вдосконаленні підготовки молодих робітників та покращенні організації змісту і методики теоретичного та виробничого навчання.

Протягом навчального року згідно графіку були проведені тижні професій, які організували та провели відповідні методичні комісії. Основними завданнями тижнів стало забезпечення належних  умови для виявлення та розвитку творчої активності та зацікавленості учнів, сприяння формуванню їх наукового світогляду; вдосконалення методичного рівня та рівня професійної майстерності педагогічних працівників. В рамках тижня професій проводилися виставки плакатів і газет, огляду навчальної і методичної літератури; конкурси учнівських рефератів та творчих робіт; конкурси фахової майстерності, виховні години та тематичні вечори.

Проведено тиждень охорони праці, з метою поглибленого вивчення охорони праці, всебічного розвиту учнів, підвищення інтересу до предмета та відзначення Дня охорони праці.

За підсумками року слід відмітити роботу методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу (керівник Івченко Г.Н..), природничо-математичного циклу (керівник Пелих Н.О..) та методичної комісії професії «Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр» (керівник Безбородова С.М.). На належному рівні проводились конкурси професійної майстерності у кухарів, опоряджувальників, тиждень фізики, математики, української мови, що сприяло підвищенню інтересу учнів до вивчення предметів.

Високу оцінку отримали відкриті уроки, які проводили викладачі та майстри виробничого навчання ліцею з теми „Впровадження інтерактивних методів навчання в навчально-виховний процес ліцею”. Особливо слід відмітити уроки викладачів Переходи Л.С. ( технологія приготування їжі), Івченко Г.Н. (українська література) та Безбородової С.М. (технологія штукатурних робіт), майстра виробничого навчання Євдошенко Г.О.

(оператор комп’ютерного набору), які набрали найвищу кількість балів.

Для реалізації науково-методичної проблеми ліцею були створені творчі групи педагогів, які працювали над проектом „Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес та їх роль у підвищенні навчальних досягнень учнів”.

У методичному кабінеті створено банк позитивного педагогічного досвіду, який сприяє ефективному проведенню уроків  і позаурочних заходів. Розроблено папки: „Інтерактивні технології навчання”, „Методичні знахідки”, „Моніторингові дослідження”, „Із досвіду роботи”.

Належна увага приділялась підвищенню фахової майстерності педагогів у ході курсової підготовки: 7 викладачів та 7 майстрів виробничого навчання пройшли курси підвищення кваліфікації при ХАНО та УІПА. План курсової підготовки виконано на 100%.

Аналіз результативності навчального процесу дає підстави зробити висновки, що порівняно з минулим роком зріс рівень фахової майстерності педагогів, педагогічний колектив реалізував мету навчання, виховання та розвитку, поставлену на початок навчального року.

Якщо говорити про рівень НДУ то з загальноосвітніх предметів в середньому він складає – 5,7 з загально освітніх – 4,9

а із спец предметів – 6,9 балів.

Моніторинг стану методичної, навчально-виховної роботи за минулий навчальний рік, результати підсумків в заходах ОНМЦ дають підстави вважати, що методична робота в ліцеї організована на достатньому рівні.

В організації, здійсненні методичної роботи багато невирішених проблем, суттєвих недоліків:

–         не досить ефективно працював методичний кабінет;

–         не досить ефективно працювали методичні комісії. Робота в них не була адресною, була однобока, без врахування конкретних запитів кожного педагога, окремі засідання проведено не на належному рівні. Документація деяких МК безграмотна, формальна;

–         вимагає вдосконалення робота МК професії «Електрогазозварник», «Тракторист-машиніст с/г виробництва» (голови МК Абрамченко В.О., Троненко І.А)

–         у роботі ряду МК не повністю реалізовано функцію діагностування (голови Троненко І.А., Новіков В.І.)

–         мали місце недоліки в інформаційному забезпеченні (бібліотекар Устімова Н.С..);

–         нереалізовані всі можливості для здійснення безперервної освіти педагогічних кадрів;

–         потребує вдосконаленню робота методичної ради ліцею, якій необхідно активізувати свої функції;

–         недостатньо використовуються у практичній роботі педагогів досягнення ППД, слабо використовуються інноваційні технології.

Тому  в наступному навчальному році вся методична робота буде направлена на вдосконалення навчально-виховного процесу, активізацію використання ППД та новітніх технологій, з метою покращення результатів НДУ і навчально-виховного процесу взагалі.

Виконання поурочно-тематичних планів викладачами проаналізовано адміністрацією ліцею і становить 96%, учнів які мають достатній та високий рівень 18, що становить 9%.

З точки зору надання учням педагогічної підтримки особистісного орієнтованого підходу до навчання заслуговує на увагу педагогічна діяльність викладачів:

– Безбородової С.М.

– Пелих Н.О.

– Абрамченка В.О..

– Бондаренко О.С.

– Новікова В.І.

Якісний аналіз НДУ по групам  та по предметах, а також результати ЗОН показали, що учнівський потенціал викладачі використовують не в повному обсязі:

– так одну „6-7-8” мають – 11

– одну (1-2-3) мають – 14 чоловік.

Ці факти свідчать про низький рівень координації роботи класного керівника  та майстра в/н з викладачами предметів, та несвоєчасну корекційну роботу ряду викладачів. Це свідчить про недостатню взаємодію викладача, класного  керівника і батьків, недостатні знання викладачем психологічних  особливостей учнів, відсутність системи індивідуальної роботи, не використання можливостей 12-бальної системи оцінювання.

Моніторинг НДУ  показав що необхідно планувати методичну роботу щодо попередження помилок, вести індивідуальний контроль за рівнем знань учнів, формувати в учнів усвідомлення ефективної власної навчально-пізнавальної діяльності.

В ліцеї створено систему обліку відвідування учнями уроків. Інформація щоденно проходить від класного  керівника, майстра, органів самоврядування до директора. Ця інформація аналізується на оперативних нарадах при директору. При необхідності питання відвідування учнями ліцею розглядаються радою з профілактики правопорушень чи педрадою. Аналіз роботи за рік свідчить що пропуски уроків учнями ліцею без поважної причини дещо знизились і становлять 16 годин на 1-го учня, але пропуски учнів занять з поважної причини збільшились. Це говорить що здоров’я учнів слабше з кожним роком.

Педагогічний колектив ліцею успіх у вихованні  молодих громадян України реалізує через формування відносин між членами навчально-виховного процесу, які розвиваються на основі співробітництва і ділового партнерства.

Виховна діяльність педколективу ліцею у 2012-2013 н.р. була  спрямована на реалізацію проблемної теми, мети та завдань виховної ланки до формування громадянської позиції учня, подання допомоги у виробленні свого індивідуального досвіду життєдіяльності.

Виховний процес будувався з урахуванням вимог сьогодення, які висвітлені в інформаційно-правових документах, регламентуючих організацію виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладів України.

Реалізація всіх напрямків виховної діяльності ліцею здійснювалась через заходи передбачені річним планом роботи ліцею, які враховували особливості виховання особистості та відображались у:

–                         системі загальноосвітніх заходів;

–                         роботі органів учнівського самоврядування;

–                         спільної діяльності ліцею та громадських організацій.

В основі системи заходів покладенні тематичні місячники, тижні, які спрямовані на підвищення зацікавленості учнів спільною діяльністю, та відображають всі напрямки здійснення виховного процесу:

–                         громадське виховання;

–                         моральне виховання;

–                         військово-патріотичне виховання;

–                         екологічне виховання;

–                         формування здорового способу життя;

–                         художньо-естетичне виховання;

–                         превентивне виховання;

–                         правове виховання.

На протязі року проводилися загальноліцейні лінійки на теми:

–         Правила поведінки в громадський містах;

–         Відношення до інших, як до себе самого;

–         Ліцей мій дім!

Був проведений цикл лекцій «Про здоровий спосіб життя».

В Старосалтівському професійному аграрному ліцеї  також були проведені заходи:

–         Свято 1 вересня , з урочистою лінійкою, привітанням нових учнів ліцею.

–         Свято «Міс Осінь», в цьому заході брали участь по 1 учасниці від груп, завдяки цьому заходу учні групи більш стали спілкуватися, довіряти один одному, мета заходу згуртувати групу і заставити працювати її на один  загальний результат.

–         Огляд  художньої самодіяльності проводився на тему: «Низький уклін Вам, ветерани» .

–         Свято 8 Березня.

–         9 травня –  покладання квітів до пам’ятника невідомому солдату.

–         1 червня – День захисту дітей – проведена екскурсія для всіх учнів ліцею на конеферму , екскурсія по території, прогулянка на конях, та пригощання господарями  польовою кашею.

В приміщенні гуртожитку ліцею проводились спільно зі спілкою учнівського самоврядування, з допомогою вихователів, бібліотекаря Андріївські вечорниці, Святкування Дня Св. Миколая з обов’язковим пригощанням дітей солодощами та чаюванням.

У ліцеї проводилися раз на квартал зустрічі з співробітниками Вовчанської служби в справах дітей, Центром сім’ї, дітей та молоді, співробітниками прокуратури, лікарні, міліції.

В минулому навчальному році активно працював Штаб профілактики правопорушень. На ліцейному обліку стояло 10 учнів, на даний момент на обліку залишилося 4. Це гарний показник, більшість заслуги лежить на плечах майстрів в/н, кл. керівниках, членів учнівського самоврядування ліцею,  які намагалися допомогти вирішити питання впливу на правопорушників, попередити їх . На протязі року здійснювався   контроль за відвідуванням класних           годин, загальноліцейних лінійок, гуртків,  які працюють в післяурочний час.

Після проведеного моніторингу було виявлено що, класні години, загальноліцейні лінійки відвідує 81% учнів ліцею, інші 19% – запізнюються. Гурткова робота охоплює більшу кількість дітей, які проживають у гуртожитку, неподалік від ліцею, кількість дітей які відвідують вокальний гурток 43учні, спортивний гурток охоплює більшість учнів 50%.

Але проблемним залишається питання пропусків уроків без поважних причин. З метою попередження та припинення таких дій в ліцеї проводиться індивідуальна робота з учнями, створений банк даних і встановлений індивідуальний контроль за перебуванням таких учнів на заняттях.

Здійснення соціальної підтримки та матеріальної допомоги учням пільгового контингенту є важливим напрямком діяльності колективу. Ці учні отримують харчування, стипендію і знаходяться в полі зору адміністрації ліцею та педагогів.

Аналізуючи укомплектованість ліцею педрадами, слід відзначити що колектив працює стабільно. Плинність кадрів відсутня.

Адміністрація ліцею проводить цілеспрямовану роботу з питань дотримання педпрацівниками  трудового законодавства, виконання нормативних документів МОУ, що дає змогу створити обстановку діловитості, заданого ритму діяльності і запобігання конфліктів.

У 2012-2014 н. р. атестацію пройшли 3 викладача, 1 викладач (Безбородова С.М.) підтвердила свою кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 викладач (Сіухіна Т.М.) підтвердила свою кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», двом викладачам встановлені кваліфікаційні категорії –  «спеціаліст другої категорії» (Євдошенко Л.В.) та «спеціаліст першої категорії» ( Івченко Г.Н). Під час проведення атестації, здійснення експертного оцінювання якості роботи з різних питань контролю, адміністрація дотримувалась етики, враховувала самооцінку педагогів, оцінку батьків та учнів для формування констатуючої атестаційної оціни. Це дало можливість уникнути непорозумінь у період атестації.

Завдяки педагогічній культурі педагогів, систематичній праці всіх ланок самоврядування та адміністративному керівництву в педагогічному  колективі встановлений нормальний морально-психологічний клімат.

У 2012-2013 н. р. значна увага приділялась впровадженню нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес ліцею.

Серед найпопулярніших слід відзначити:

–                         інтерактивні методи навчання;

–                         елементи особистісно-орієнтованої системи навчання.

Матеріально-технічне забезпечення ліцею у 2012-2013 н. р. здійснювалось в основному  за рахунок позабюджетних та спонсорських надходжень. З бюджету коштів на поповнення навчальної бази кошти не виділялись.

Підводячи підсумки діяльності педагогічного колективу ліцею за минулий рік, можна сказати, що обравши такий напрямок діяльності, необхідно по-новому розглядати навчальний процес, а досягти певних результатів можна завдяки черговим завданням на новий 2013-2014 навчальний рік. Педагогічний колектив буде  працювати  над загальною методичною темою: Підвищення якості навчально-виховного процесу – запорука успішної підготовки кваліфікованого робітника.

Керуючись Концепцією розвитку професійно-технічної освіти в Україні та Національною Доктриною розвитку освіти України, з метою вдосконалення професійної і загальноосвітньої підготовки кваліфікованих робітників в ліцеї з урахуванням вимог, зазначених у Законах України “Про освіту”, “Загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту” та з метою формування нового педагогічного мислення ( прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня) необхідно вирішити наступні задачі:

 • Удосконалення організації професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки шляхом впровадження передових педагогічних технологій, використання мультимедійних ТЗН та їх програмного забезпечення. Моніторинг результативності впровадження ІКТ у навчально-виховний процес.
 • Організація навчально-виховного процесу, самостійної позаурочної роботи педагогічних працівників та учнів з використанням засобів локальної мережі та мережі Інтернет, сучасної моделі бібліотечного обслуговування.
 • Ефективна організація виховного процесу, роботи органів учнівського самоврядування з метою всебічного гармонійного розвитку особистості, розкриття здібностей і талантів кожного учня.
 • Співпраця з галузевими службами та структурними підрозділами аграрних підприємств з метою залучення до навчально-виробничого процесу висококваліфікованих фахівців, ефективної організації виробничого навчання та виробничої практики.
 • Обладнання навчально-матеріальної бази сучасними наочними посібниками, технічними засобами навчання, діючими тренажерами.
 • Розробка методичного супроводу щодо впровадження та використання ІКТ у навчально-виховному процесі.
 • Удосконалення єдиної електронної бази комплексного методичного забезпечення навчального процесу, поповнення бібліотечного фонду новою навчальною літературою, електронними підручниками.
 • Розробка навчально-контролюючих комп’ютерних програм, електронних версій підручників та методичних посібників, програм аудіовізуальної підтримки навчального процесу.
 • Проведення професійної орієнтації серед молоді та учнів загальноосвітніх шкіл з метою популяризації професій, які надає ліцей, виявлення потенційного контингенту учнів для навчального закладу.
 • Співпраця з навчальними закладами області з метою обміну досвідом педагогічних працівників та підвищення фахової кваліфікації,  педагогічної і психологічної підготовки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2.

Організаційні заходи

 

№з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Здійснити комплектацію навчального закладу педагогічними кадрами До 30 серпня Директор Гаврюшенко О.А.  
2. Провести закріплення педагогічних кадрів: майстрів в/н, класних керівників за навчальними групами, завідуючих кабінетами, майстернями, голів методичних комісій, керівників гуртків, секцій До 01 вересня Директор Гаврюшенко О.А.,

заступник директора з НВР

Закорко В.М.

 
3. Розподілити педагогічне навантаження, підготувати наказ, ознайомити працівників ліцею з правилами внутрішнього трудового розпорядку, режимом роботи Вересень, останній четвер серпня Директор Гаврюшенко О.А.,

заступник директора з НВР

Закорко В.М.

 
4. Провести інструктаж з охорони праці та ОБЖ За положенням Інженер з охорони праці Павленко Л.В.  
5. Сформувати списки учнів нового контингенту Останній тиждень серпня Директор Гаврюшенко О.А.,

заступник директора з НВР Закорко В.М.

 
6. Провести заходи з психолого –педагогічного вивчення учнів І курсу. Проаналізувати сімейний, соціальний стан учнів нового контингенту Вересень Психолог, заступник директора з НВихР Балог Н.Й.  
7. Систематизувати особові справи учнів Вересень Секретар навчальної частини Циганко С.Ю.  
8. Організувати проведення медичних оглядів учнів, сформувати спецгрупи для занять фізкультурою вересень Медичний працівник карпенко К.І., керівник фізичного виховання Перехода Ю.В.  
9. Організувати замовлення учнівських квитків та документів для проїзду в громадському транспорті Вересень заступник директора з НВихР Балог Н.Й.  
10. Провести батьківські збори для учнів І курсу І тиждень жовтня Заступник директора з НВихР Балог Н.Й., майстри в/н, класні керівники  
11. Провести моніторинг навчальних досягнень учнів на «вході» і «виході» Вересень-жовтень, квітень-травень Заступник директора з НВР Закорко В.М., методист Закорко І.В., викладачі-предметники  
12. Скласти розклад занять, графік навчально-виробничого процесу на семестр, рік На 1 вересня, коригування відповідно до робочих навчальних планів Заступник директора з НВР Закорко В.М., заступник директора з НВихР Балог Н.Й., старший майстер Жданова О.В.  
13. Провести роботу щодо складання та затвердження навчально-плануючою документації викладачів, майстрів в/н, завідуючих кабінетами, керівників гуртків Останній тиждень серпня Заступник директора з НВР Закорко В.М., заступник директора з НВихР Балог Н.Й., старший майстер Жданова О.В., методист Закорко І.В., голови методичних комісій  
14. Забезпечити контроль над навчально-виробничим і навчально-виховним процесом За графіком Члени адміністрації  
15. Організувати роботу методичної служби навчального закладу За окремим планом Директор Гаврюшенко О.А., методист Закорко І.В.  
16. Організувати роботу атестаційної комісії До 20 вересня Директор Гаврюшенко О.А.  
17. Організувати роботу приймальної комісії Жовтень Директор Гаврюшенко О.А.  
18. Скласти графік підвищення кваліфікації педпрацівників на рік вересень Заступник директора з НВР

Закорко В.М.

 
19. Забезпечити організоване закінчення навчального року, проведення ДПА, ДКА За робочими навчальними планами, за графіком навчальної виробничої практики Заступник директора з НВР Закорко В.М., заступник директора з НВихР Балог Н.Й., старший майстер Жданова О.В.  
20. Підготувати матеріали до плану роботи на наступний навчальний рік Квітень Робоча (творча) група з розробки плану  

 

 

 

Розділ 3. Теоретична підготовка

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1. Розробити та затвердити навчально-плануючу документацію:

 • поурочно-тематичні плани;
 • графіки проведення лабораторно-практичних робіт;
 • графіки проведення ДПА і ДКА;
 • переліки пробних кваліфікаційних робіт
До 1 вересня, за 10 днів до проведення ЛПР, ДКА, ДПА Директор Гаврюшенко О.А., заступник директора з НВР Закорко В.М., викладачі предметів  
2. Провести вивчення пізнавальних інтересів та нахилів учнів для реалізації принципу диференціації та індивідуалізації навчання До 15 вересня Директор Гаврюшенко О.А., заступник директора з НВР Закорко В.М., викладачі предметів, психолог  
3. Удосконалити організацію та методику викладання предметів загально професійної підготовки «Інформаційні технології» До 10 жовтня Директор Гаврюшенко О.А., заступник директора з НВР

Закорко В.М., викладач предмету Гаврюшенко Д.О.

 
4. Забезпечити неухильне дотримання порядку проведення ДПА, ДКА учнів ліцею За графіком Директор  Гаврюшенко О.А., заступник директора з НВР

Закорко В.М.

 
5. Розробити опорні конспекти, навчальні елементи з предмета «Матеріалознавство» (професія «Електрогазозварник») Вересень -грудень Директор Гаврюшенко О.А.,  заступник директора з НВР

Закорко В.М., викладач предмету Курбанов І.Ш.

 
6. Провести директорські контрольні роботи із спеціальних та загально технічних предметів (за текстами ліцею та НМЦ ПТО) Листопад-березень Методист Закорко І.В., викладачі  
7. Провести олімпіади з предметів професійно-теоретичної підготовки:

 • «Охорона праці»
 • «Матеріалознавство»

 

До 15 березня Заступник директора з НВР

Закорко В.М., викладачі професійно-теоретичної підготовки

 
8. Систематизувати дидактичні матеріали з предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки з урахуванням вимог державних стандартів ПТО До 15 лютого Заступник директора з НВР

Закорко В.М., методист Закорко І.В., викладачі професійно-теоретичної та загальноосвітньої

підготовки

 
9. Скласти графік проведення предметних тижнів Серпень Методист Закорко І.В.  
10. Проаналізувати стан забезпечення підручниками, відповідність їх навчальним програмам, мова їх видання Вересень Методист Закорко І.В., бібліотекар  Устімова Н.С.  
11. Забезпечити своєчасне і чітке ведення журналів теоретичного навчання і виробничого навчання відповідно до інструкції ведення журналів Протягом року Заступник директора з НВР

Закорко І.В., методист Закорко І.В., старший майстер

Жданова О.В.

 
12. Розробити та затвердити у встановленому порядку екзаменаційні білети, переліки тем письмових екзаменаційних робіт За півроку до проведення екзаменів Голови МК, викладачі  
13. Проводити роботу з вивчення та поширення передового педагогічного досвіду Протягом року Методист Закорко І.В., викладачі  
14. Забезпечити участь учнів в обласних олімпіадах з предметів загальноосвітньої підготовки Лютий Методист Закорко І.В., викладачі  
15. Підготувати необхідні матеріали до атестації педпрацівників ліцею За окремим планом Директор Гаврюшенко О.А., секретар атестаційної комісії Циганко С.Ю.  
16. Проводити роботу з комплексно-методичного забезпечення навчального процесу. Провести конкурс-огляд на кращий навчальний кабінет Квітень, постійно Завідуючі кабінетами, методист Закорко І.В.  
17. Створити умови для впровадження у навчальний процес елементів модульно-рейтингової системи Протягом року Методист

Закорко І.В., викладачі

 
18. Переглянути, внести зміни і доповнення до паспортів комплексного методичного забезпечення предмета та розглянути їх на засіданні МК

 

Початок вересня Методист Закорко І.В., голови МК, викладачі  
19. Провести огляд-конкурс на кращу матеріально-технічну базу та роботу кабінетів, лабораторій Квітень Заступник директора з НВР

Закорко В.М., методист Закорко І.В., старший майстер Жданова О.В., завідуючі кабінетами

 
20. Забезпечити умови для ефективного використання прогресивних форм і методів навчання, проведення нестандартних уроків Постійно Голови МК, викладачі  
21. Проводити моніторинг навчальних досягнень учнів постійно Голови МК, викладачі  
22. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями та учнями, які мають прогалини в знаннях Постійно Викладачі, класні керівники  
23. Створити у кожному кабінеті інформаційні стенди та щомісяця випускати інформаційні бюлетені про сучасні досягнення науки та техніки Вересень Завідуючі кабінетами  
24. Провести виставку робіт предметно-технічних гуртків і кабінетів Квітень Заступник директора з НВР Закорко В.М., завідуючі кабінетами  
25. Проводити інструктивно-методичні наради з педпрацівниками Щомісяця Заступник директора з НВР

Закорко В.М., заступник директора з НВихР Балог Н.Й., методист Закорко І.В.

 
26. Скласти графік проведення консультацій для педпрацівників на навчальний рік Вересень Методист Закорко І.В.  
27. Організувати вивчення стану  викладання предметів:

– іноземна мова

-трактори і с/г техніка ;

– світова література ;

 

 

 

Листопад-квітень Заступник директора з НВР

Закорко В.М.,

Методист Закорко І.В.

 
28. Організувати повторення вивченого матеріалу протягом навчального року.

 

Протягом року Методист Закорко І.В.  
29. Організувати перевірку стану ведення учнівських зошитів та їх перевірки викладачами.

 

Протягом року Методист Закорко І.В.  

 

 

 

 

 

Розділ 4. Професійно-практична підготовка

 

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1. Провести інструктивно-методичні наради майстрів в/н з питань організації навчально-виробничого процесу в ліцеї в цьому навчальному році Серпень-вересень Заступник директора з НВР

Закорко В.М., старший майстер Жданова О.В.

 
2. Забезпечити розробку та погодження переліку навчально-виробничих робіт з професій на навчальний рік та плани навчально-виробничої діяльності на півріччя До 05. Вересня Заступник директора з НВР Закорко В.М., старший майстер Жданова О.В.  
3. Проаналізувати ринок праці та створити базу даних підприємств, організацій та установ, які нададуть робочі місця для проходження виробничої практики учнів у навчальному році До 01 вересня Заступник директора з НВР Закорко В.М. , старший майстер Жданова О.В.  
4. Розробити графік контролю адміністрації ліцею за проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики До 10 вересня Заступник директора з НВР Закорко В.М., старший майстер Жданова О.В.  
5. Здійснити заходи щодо укладання договорів з підприємствами, організаціями та установами для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики

 

До 01 жовтня Заступник директора з НВР Закорко В.М., старший майстер Жданова О.В.  
6. Забезпечити контроль виконання інструкцій з ведення журналу обліку виробничого навчання учнів ПТНЗ(наказ МОНУ від 26 січня 2011р. № 59) Постійно Заступник директора з НВР Закорко В.М., старший майстер Жданова О.В.  
7. Проаналізувати запити учнів до їх можливостей та побажань щодо укладання багатосторонніх договорів для проходження виробничого навчання та виробничої практики

 

 

До 01 жовтня Заступник директора з НВР Закорко В.М., старший майстер Жданова О.В.  
8. Створити бази даних проходження учнями виробничої практики на підприємствах, в організаціях та установах До 01 грудня Старший майстер Жданова О.В.  
9. Здійснити заходи щодо визначення варіативного компоненту професійно-практичної підготовки, спрямованих на оновлення змісту програм відповідно до впровадження у виробництво чи сфери послуг нової техніки, технологій, матеріалів, організації праці До 05 вересня Заступник директора з НВР Закорко В.М., старший майстер Жданова О.В.  
10. Здійснити заходи  щодо оновлення комплексних кваліфікаційних завдань з професійно-практичної підготовки для поетапної та державної кваліфікаційної атестації учнів До 15 вересня Заступник директора з НВР Закорко В.М., старший майстер Жданова О.В.  
11. Забезпечити участь майстрів в/н в обласних семінарах-практикумах та школах позитивного педагогічного досвіду Протягом року Заступник директора з НВР Закорко В.М., старший майстер Жданова О.В.  
12. Забезпечити проведення внутрішньоліцейних та підготовку учнів до обласних конкурсів фахової майстерності Лютий-травень Заступник директора з НВР Закорко В.М., старший майстер Жданова О.В.  
13. Здійснити заходи щодо вдосконалення паспорту комплексно-методичного забезпечення виробничого навчання з професій:

 • Кухар. Кондитер.
 • Штукатур. Лицювальник – плиточник. Маляр.
 • Електрогазозварник.
 • Тракторист с/г виробництва
 • Водій автотранспортних засобів категорії «В», «С»
 • Конторський службовець

 

До 15 вересня Старший майстер Жданова О.В., майстри в/н  
14. Здійснити заходи щодо поповнення навчально-виробничого процесу засобами навчання з професій :

 • Кухар. Кондитер.
 • Штукатур. Лицювальник – плиточник. Маляр.
 • Електрогазозварник.
 • Тракторист с/г виробництва
 • Водій автотранспортних засобів категорії «В», «С»
 • Конторський службовець

 

До 01 грудня Заступник директора з НВР Закорко В.М. , старший майстер Жданова О.В.  
15. Організувати роботу щодо розробки технологічних карток, алгоритмів, опорних конспектів, карт-опитування з професій:

 • Кухар. Кондитер.
 • Штукатур. Лицювальник – плиточник. Маляр.
 • Електрогазозварник.
 • Тракторист с/г виробництва
 • Водій автотранспортних засобів категорії «В», «С»
 • Конторський службовець

 

До 01 грудня Старший майстер Жданова О.В., методист Закорко І.В., майстри в/н  
16. Організувати роботу гуртків технічної та прикладної творчості учнів з професій:

 • Кухар. Кондитер.
 • Штукатур. Лицювальник – плиточник. Маляр.
 • Електрогазозварник.
 • Тракторист с/г виробництва
 • Водій автотранспортних засобів категорії «В», «С»
 • Конторський службовець

 

До 15 вересня Старший майстер Жданова О.В.,  майстри в/н  
17. Продовжити роботу щодо комплектації майстерень інструментом, пристосуванням, зразками деталей, макетами, муляжами Протягом року Старший майстер Жданова О.В.,  майстри в/н  
18. Забезпечити методичні розробки нестандартних уроків виробничого навчання з професій:

 • Кухар. Кондитер.
 • Штукатур. Лицювальник – плиточник. Маляр.
 • Електрогазозварник.
 • Тракторист с/г виробництва
 • Водій автотранспортних засобів категорії «В», «С»
 • Конторський службовець

 

До 15 грудня Старший майстер Жданова О.В., методист Закорко І.В., майстри в/н  
19. Організувати та провести відкриті уроки виробничого навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій з професій:

 • Кухар. Кондитер.
 • Штукатур. Лицювальник – плиточник. Маляр.
 • Електрогазозварник.
 • Тракторист с/г виробництва
 • Водій автотранспортних засобів категорії «В», «С»
 • Конторський службовець

 

Жовтень-травень Старший майстер Жданова О.В., методист Закорко І.В.  
20. Організувати проведення виставки робіт прикладної та технічної творчості учнів Лютий-квітень Старший майстер Жданова О.В.  
21. Здійснити моніторинг навчальних досягнень учнів випускних груп з  виробничого навчання та виробничої практики за період навчання До 01 червня Старший майстер Жданова О.В., методист Закорко І.В.  
22. Створити базу даних працевлаштування випускників До 01 вересня Заступник директора з НВР Закорко В.М., старший майстер Жданова О.В.  

 

Розділ 5. Виховна робота

 

№ з/п Зміст заходу Дата проведення Виконавець Примітка

1. Організаційна робота

1. Проведення виборів до органів учнівського самоврядування Вересень Заступник директора з НВихР

Балог Н.Й.

 
2. Формування складу Ради профілактики правопорушень та складу піклувальної ради Вересень Заступник директора з НВихР Балог Н.Й.  
3. Вибори батьківського комітету Вересень Заступник директора з НВихР

Балог Н.Й.

 
4. Організація роботи гуртків, секцій, залучення учнів до участі в них Вересень Заступник директора з НВихР

Балог Н.Й.

 
5. Забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких та виховних годин Протягом року Заступник директора з НВихР

Балог Н.Й.

 
6. Конкурс на кращу навчальну групу Протягом року Заступник директора з НВихР

Балог Н.Й.

 
7. Забезпечити відзначення ювілейних дат, випуск стіннівок Протягом року Заступник директора з НВихР

Балог Н.Й.

 
8. Поповнення експозиції музею ліцею Протягом року Заступник директора з НВихР

Балог Н.Й.

 
9. Проведення тижнів предметів і професій Протягом року Заступник директора з НВихР

Балог Н.Й.

 

2. Організація культурно-масової роботи за напрямками виховання

2.1 Громадянське виховання

1. Проведення Дня знань 1 вересня Заступник директора з НВихР

Балог Н.Й.

 
2. Виховні години : «Символи моєї держави», «Конституція України – Основний Закон нашої держави», «Чорнобильські уроки» Протягом року Заступник директора з НВихР

Балог Н.Й.,

Класні керівники

 
3. Конкурс фотографій «Люблю тебе, мій рідний краю» Листопад Заступник директора з НВихР

Балог Н.Й.,

Кл. керівники

 
4. Ознайомлення з історією народних свят і обрядів Протягом року Заступник директора з НВихР

Балог Н.Й., класні керівники

 
5. Тематичні екскурсії до музеїв Харкова Протягом року Заступник директора з НВихР

Балог Н.Й.

 
6. Свято ПТНЗ «Сьогодні нам минає…» листопад Заступник директора з НВихР

Балог Н.Й.

 
7. Бесіда «Твоє виборче право » Грудень Заступник директора з НВихР

Балог Н.Й.,

Викладач правознавства Кашніков Е.Г.

 

2.2. Військово-патріотичне виховання

1. Екскурсії до музею бойової слави с. Шестакове Вересень Керівники гуртків, майстри виробничого навчання, соц.. педагог  
2. Тиждень пам’яті, присвячений річниці звільнення України від німецько-фашистських загарбників «Ніхто не забутий, ніщо не забуто…» Травень Керівники гуртків, майстри виробничого навчання, соц.. педагог  
3. Місячник військово-патріотичної та оборонно-масової роботи до річниці Збройних Сил України Грудень Керівники гуртків, майстри виробничого навчання, соц.. педагог, викладач «Захисту Вітчизни » Кашніков Е.Г.  
4. Військово-спортивна гра «Козацькі розваги» Грудень Керівник фіз.. виховання  Перехода Ю.В., викладач «Захисту Вітчизни» Кашніков Е.Г.  
5. Зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни Травень Класні керівники, майстри виробничого навчання, соц. педагог  
6. Зустріч з працівниками військкомату  Протягом  року Заступник директора з НВихР

Балог Н.Й.

 
7. Покладання квітів до пам’ятників полеглим воїнам Травень Класні керівники, майстри виробничого навчання, соц. педагог  
8. Цикл бесід і виховних годин: «Що означає бути патріотом», «Річниця незалежності України», «Твій подвиг, солдате, пам’ятають нащадки » Протягом року Класні керівники, бібліотекар Устімова Н.С.  

2.3. Морально-правове виховання

1. Виховні години «Про зовнішність, мову та духовну культуру», «Моральний ідеал людини», «Утверджуй у собі людину» Протягом року Керівники груп  
2. Анкетування «Твої моральні якості» Жовтень Практичний психолог  
3. Дискусія «Чи потрібен я Україні таким, яким є сьогодні?» Листопад Керівники груп  
4. Бібліотечний вечір «Духовна краса людини» Березень Бібліотекар Устімова Н.С.  
5. Бібліотечний захід «Книга книг – Біблія» Жовтень Бібліотекар Устімова Н.С.  
6. Бесіда «Порядок у навчальному закладі, дотримання дисципліни – обов’язок кожного учня» Грудень Керівники груп  

2.4. Превентивне виховання

1. Робота Ради профілактики правопорушень Протягом року Заступник з НВихР Балог Н.Й.  
2. Розробка спільних заходів з органами та службами, які працюють з неповнолітніми Протягом року, згідно плану на місяць Заступник з НВихР Балог Н.Й., соц.. педагог, практичний психолог  
3. Зустрічі з працівниками міліції, суду, прокуратури Протягом року, згідно плану на місяць Заступник з НВихР Балог Н.Й., соц.. педагог, практичний психолог  
4. Ведення картотеки (обліку учнів з асоціальною поведінкою)

 

Протягом року Заступник з НВихР Балог Н.Й  
5. Зустрічі з лікарями різних фахів Протягом року, згідно плану на місяць Заступник з НВихР Балог Н.Й., соц.. педагог, практичний психолог  
6. Проведення тижня превентивного виховання Грудень Заступник з НВихР Балог Н.Й., соц.. педагог, практичний психолог  
7. Цикл бесід і виховних годин «Проблеми сучасної молоді», «Підлітки: злочин і кара», «Здоровий спосіб життя. Хто «За»?», «Падіння моралі: проституція та її наслідки» Протягом року , згідно плану на місяць Заступник з НВихР Балог Н.Й., соц.. педагог, практичний психолог, керівники груп  
8. Організація змістовного дозвілля під час канікул Зимові канікули Заступник з НВихР Балог Н.Й., соц.. педагог, практичний психолог, керівники гуртків  
9. Попередження суїциду. Запобігання торгівлі людьми Протягом року Заступник з НВихР Балог Н.Й., соц.. педагог, практичний психолог, керівники груп  
10 Вечір запитань і відповідей «Молодь і закон» Лютий Заступник з НВихР Балог Н.Й., соц.. педагог, практичний психолог, керівники груп  

2.5 Художньо-естетичне виховання

1. Анкетування учнів з метою виявлення уподобань, інтересів, смаків Вересень Керівники груп  
2. Укомплектування гуртків художньої самодіяльності, технічної та художньої творчості Вересень Керівники гуртків  
3. Осіннє свято «Барви золотої осені» Жовтень Керівники гуртків, класні керівники  
4. Концерт-привітання до Дня працівників освіти Жовтень Керівники гуртків, класні керівники  
5. Огляд-конкурс художньої самодіяльності груп Листопад Керівники гуртків, класні керівники  
6. Урочистий вечір, присвячений річниці Збройних Сил України Грудень Керівники гуртків, класні керівники  
7. Конкурс новорічних газет Грудень Керівники гуртків, класні керівники  
8. Новорічний вечір, бал-маскарад Грудень Заступник директора з НВихР,керівники гуртків, класні керівники  
9. Концерт, присвячений 8 Березня Березень Заступник директора з НВихР,керівники гуртків, класні керівники  
10 Конкурс «Міс ліцею» Жовтень Заступник директора з НВихР,керівники гуртків, класні керівники  
11 Конкурс «Містер лицар» Грудень Заступник директора з НВихР,керівники гуртків, класні керівники  
12. Свято гумору «Квітневі усмішки» Квітень Заступник директора з НВихР,керівники гуртків, класні керівники  
13. Свято випускників Червень Заступник директора з НВихР,керівники гуртків, класні керівники  
14. Виховні години «Моє хобі», «Молодіжна культура» Протягом року класні керівники  
15. В ім’я кохання (До дня святого Валентина) Лютий Заступник директора з НВихР,керівники гуртків, класні керівники  
16. Урок самовиховання «Управляй своїми емоціями» Травень Керівники груп  

2.6 Трудове виховання

Організація чергування в кабінетах, майстернях Вересень Керівники груп  
2. Закріплення ділянки території ліцею за групами для систематичного прибирання Вересень Заступник директора з НВихР, класні керівники, зав. господарством  
3 Анкетування учнів на професійну придатність Вересень Керівники груп, практичний психолог  
4. Виготовлення корисної продукції в майстернях ліцею Протягом року Майстри виробничого навчання  
5. Тематичний вечір «Професія, яку ти обрав» Вересень Заступник директора з НВихР, класні керівники, керівники гуртків  
6. КВК «Гордість – професія моя» Лютий Заступник директора з НВихР, класні керівники, керівники гуртків  
7. Проведення циклу бесід та виховних годин «Праця – основа життя», «Трудові права неповнолітніх», «Проблеми ринкової економіки » Протягом року Класні керівники  
8. Зустріч з працівниками Обласного центру зайнятості з метою інформування випускників про стан ринку праці І семестр Адміністрація  

2.7 Екологічне виховання

1. Озеленення території навчального закладу Протягом року Зав. господарством  
2. Бібліотечний урок «Цікаве поруч з нами» ІІ семестр Бібліотекар Устімова Н.С.  
3. Вечір пам’яті «Чорнобиль: події та уроки» Квітень Заступник директора з НВихР, класні керівники, керівники гуртків  
4. Конкурс газет на екологічну тематику Квітень Класні керівники  
5. Проведення циклу бесід та виховних годин: «Природа, екологія і ми», «Що таке екологія?», «Земля і ми» Протягом року Керівники груп  

3.Індивідуальна робота з учнями

1. Вивчення індивідуальних особливостей учнів Вересень Практичний психолог  
2. Оформлення соціальних паспортів груп, ліцею Вересень Заступник директора з НВихР, класні керівники  
3. Систематичний контроль відвідування занять Протягом року Заступник директора з НВихР, керівники груп  
4. Вивчення і допомога неблагополучним сім’ям Протягом року Заступник директора з НВихР, керівники груп , соц.. педагог, практичний психолог  
5. Вивчення соціального оточення учнів, умов проживання в гуртожитку, мікроклімату в сім’ях Протягом року Заступник директора з НВихР, керівники груп , соц.. педагог, практичний психолог  
6. Організація педагогічного патронажу за дітьми-сиротами та дітьми, які залишились без піклування Вересень Заступник директора з НВихР, керівники груп , соц.. педагог, практичний психолог  
7. Індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень Протягом року Заступник директора з НВихР, керівники груп , соц.. педагог, практичний психолог  

4. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання)

1. Робота батьківських комітетів у групах, делегування представників до батьківського комітету ліцею Протягом року Заступник директора з НВихР, керівники груп  
2. Проведення загальних батьківських зборів ліцею 2 рази на рік Адміністрація  
3. Організація роботи психологічної служби для батьків Протягом року Практичний психолог, соц.. педагог  
4. Зустріч батьків з працівниками правоохоронних органів І семестр Адміністрація  
5. Робота батьківського всеобучу Протягом року Керівники груп  
6. Постійний контроль над неблагополучними сім’ями Протягом року Заступник директора з НВихР, керівники груп , соц.. педагог, практичний психолог  
7. Робота з питань підготовки молоді до шлюбу та батьківства Протягом року Керівники груп  
8. Організація та проведення Дня батька та Дня матері ІІ семестр Керівники груп  

5. Фізична підготовка. Формування здорового способу життя

1. Робота спортивних секцій, гуртків Протягом року Керівник гуртка, викладачі фіз.. культ.  
2. Організація роботи спеціальної медичної групи Вересень Мед. працівник, викладачі фіз..культ.  
3. Відкритий урок, присвячений Дню фізичної культури і спорту Вересень Керівник фіз.. вихов.  
4. Осінній легкоатлетичний крос Вересень, жовтень Керівник  фіз.. вихов., керівники груп  
5. День Здоров′я Жовтень Керівник  фіз.. вихов., керівники груп  
6. Планування спортивних заходів і змагань на поточний навчальний рік Вересень Керівник  фіз. вихов., викладачі фіз. культ., керівник гуртка  
7. Проведення внутріучилищних змагань з футболу, баскетболу, настільного тенісу, волейболу Протягом року Керівник  фіз. вихов., викладачі фіз. культ., керівник гуртка  
8. Участь у міських, районних та обласних змаганнях Протягом року Керівник  фіз. вихов., викладачі фіз. культ., керівник гуртка  
9. Підвищення якості уроків фізичного виховання, контроль за відвідуванням їх учнями Протягом року Керівник  фіз. вихов., викладачі фіз. культ.,  
10. Організація роботи лекторію медичних знань «Здоров’я» Протягом року Керівник  фіз. вихов., викладачі фіз. культ., керівник гуртка  
11. Формування навичок здорового способу життя Протягом року Керівник  фіз. вихов., викладачі фіз. культ., керівник гуртка, керівники груп  
12. Цикл бесід та виховних годин на теми: «Особиста гігієна та режим дня», «Наш вільний час і здоровий спосіб життя», «Профілактика йододефіциту», «Здоров’я молоді – здоров’я нації» Протягом року Керівник  фіз. вихов., викладачі фіз. культ., керівники груп  

6. Позаурочна робота в гуртожитку

1. Організація учнівського самоврядування Вересень Заступник з НВихР, вихователі, комендант  
2. Залучення учнів-мешканців гуртожитку до занять в гуртках та спортивних секціях Протягом року Заступник з НВихР, вихователі, викладачі фіз..вихов.  
3. Систематичне проведення санітарних годин Протягом року Заступник з НВихР, вихователі, комендант  
4. Конкурс на кращу кімнату, секцію Протягом року Заступник з НВихР, вихователі, комендант  
5. Формування пропускного режиму Вересень Заступник з НВихР, вихователі, комендант  
6. Ведення журналів педагогічних спостережень Протягом року Вихователі  
7. Контроль за самопідготовкою учнів Протягом року Вихователі  
8. Регулярні рейди-перевірки стану проживання учнів у гуртожитку Протягом року Заступник з НВихР, вихователі, комендант  

7. Учнівське самоврядування

1. Вибори органів учнівського самоврядування в групах Вересень Заступник з НВихР, керівники груп  
2. Робота учнівського парламенту Протягом року Заступник з НВихР, керівники груп  
3. Робота Школи активу учнівської молоді «Лідер» Протягом року Заступник з НВихР, керівники груп  
4. Участь у конкурсі «Краща навчальна група» ІІ семестр Заступник з НВихР, керівники груп  
5. Робота волонтерського загону Протягом року Заступник з НВихР, керівники груп  
6. Засідання ради лідерів Протягом року Заступник з НВихР, керівники груп  
7. Випуск стіннівок Протягом року Заступник з НВихР, керівники груп  
8. Тематичні акції Протягом року Заступник з НВихР, керівники груп  

 

 

Розділ 6. Фізична підготовка

 

№з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання

1.Організаційно-навчальна робота

1. Спланувати навчальний процес з фізичної культури Вересень Керівник фізичного виховання Перехода Ю.В., викладач фіз.. виховання Новіков В.І.

 

 
2. Провести вибори фізоргів груп Вересень-жовтень Керівник фізичного виховання Перехода Ю.В., викладач фіз.. виховання Новіков В.І.

 

 
3. Організувати і провести звітно-виборчі збори колективу фізичної культури (КФК) Протягом року Рада КФК  
4. Проводити щомісячно засідання ради КФК з організаційних питань Щомісячно Керівник фізичного виховання Перехода Ю.В., викладач фіз.. виховання Новіков В.І.

 

 
5. Організувати заняття для підвищення практичних навичок у проведенні фізкультпауз, хвилин майстрів в/н, класних керівників Протягом року Рада КФК  
6. Оновити інструктивні, інформаційні стенди, фотостенди Протягом року Керівник фізичного виховання Перехода Ю.В., викладач фіз.. виховання Новіков В.І.

 

 
7. Провести спортивні вечори, зустрічі з відомими спорсменами Протягом року Керівник фізичного виховання Перехода Ю.В., викладач фіз.. виховання Новіков В.І.

 

 

2.Методична робота

1. Взяти участь у роботі обласних семінарів-практикумів, шкіл передового педагогічного досвіду Згідно з планом роботи НМЦ ПТО Керівник фізичного виховання Перехода Ю.В., викладач фіз.. виховання Новіков В.І.

 

 
2. Взяти участь у роботі методичної комісії ліцею. Підготувати методичні розробки уроків та позакласних заходів Згідно з планом роботи НМЦ ПТО Керівник фізичного виховання Перехода Ю.В., викладач фіз.. виховання Новіков В.І.

 

 

3.Фізкультурно-масова робота

1. Організувати роботу спортивних гуртків та секцій Протягом року Керівник фізичного виховання Перехода Ю.В., викладач фіз.. виховання Новіков В.І.

Керівник гуртка Печенізька Ю.О.

 
2. Розробити Положення про змагання і календарний план проведення спартакіади серед учнів ліцею Вересень Керівник фізичного виховання Перехода Ю.В., викладач фіз.. виховання Новіков В.І.

 

 
3. Сформувати збірні команди ліцею з різних видів спорту та приймати участь у змаганнях обласної Спартакіади «Спорт протягом життя» Вересень-жовтень Рада КФК  
4. Провести предметний тиждень  «Фізична культура і здоров’я » Грудень Рада КФК  
5. Забезпечити участь у змаганнях на Кубок обласного управління фізичної культури і спорту Протягом року Рада КФК  
6. Проводити оздоровчі екскурсії вихідного дня

 

Протягом року Рада КФК  

4.Фізкультурно-оздоровча робота

1. Створити групи оздоровчої спрямованості Вересень Керівник фізичного виховання Перехода Ю.В., викладач фіз.. виховання Новіков В.І.

 

 
2. Провести дні здоров’я Жовтень-березень Керівник фізичного виховання Перехода Ю.В., викладач фіз.. виховання Новіков В.І.

 

 
3. Організувати роботу з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи жовтень Керівник фізичного виховання Перехода Ю.В., викладач фіз.. виховання Новіков В.І.

 

 
4. Забезпечити проведення поглибленого медичного огляду Вересень-жовтень Рада КФК  
5. Організувати проведення профілактичних бесід «За здоровий спосіб життя» Щомісяця Рада КФК  
6. Забезпечити проведення оздоровчих заходів у режимі навчального дня Щодня Рада КФК  

5. Фінансово-господарська діяльність

1. Підтримувати стан матеріально-спортивної бази в належному стані Щодня Керівник фізичного виховання Перехода Ю.В., викладач фіз.. виховання Новіков В.І.

 

 
2. Придбати необхідний спортивний інвентар За кошторисом Керівник фізичного виховання Перехода Ю.В., викладач фіз.. виховання Новіков В.І.

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 8. Методична робота

 

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1. Повести засідання педагогічної ради навчального закладу Серпень, жовтень, грудень, січень, квітень, червень Директор Гаврюшенко О.А.  
2. Провести засідання методичних комісій ІІ четвер місяця Методист Закорко І.В., голови МК  
3. Провести інструктивно-методичні наради з викладачами, майстрами в/н, класними керівниками І четвер місяця Заступник директора з НВР Закорко В.М., методист Закорко І.В., старший майстер Жданова О.В., заступник директора з

НВих Р Балог Н.Й.

 
4. Організувати роботу постійно-діючого семінару-практикуму для педпрацівників ІІІ четвер, жовтень, грудень, квітень, червень Методист

Закорко І.В.

 
5. Провести заняття школи передового досвіду ІІІ четвер

Вересень, листопад, січень, березень, травень

Методист

Закорко І.В.

 
6. Провести науково-педагогічну конференцію ІV четвер, листопад, травень Директор Гаврюшенко О.А., методист Закорко І.В.  
7. Провести педагогічні читання ІV четвер, квітень Директор Гаврюшенко О.А., методист

Закорко І.В.

 
8. Вивчити та узагальнити досвід роботи викладача Безбородової С.М.

за темою «Використання активних методів як один із шляхів підвищення пізнавальної діяльності учнів на уроках спецдисциплін будівельного профілю»

Протягом року Методист

Закорко І.В.,викладач Безбородова С.М.

 
9. Організувати проведення індивідуальних та групових консультацій для педпрацівників ліцею За окремим планом-графіком Методист

Закорко І.В.

 
10. Забезпечити умови для проведення самоосвітньої діяльності педагогів ліцею, індивідуальної методичної роботи Постійно Методист

Закорко І.В.

 
11. Організувати наставництво для молодих педагогів Постійно Методист

Закорко І.В.

 
12. Організувати роботу щодо проведення відкритих, експериментальних уроків, взаємовідвідування уроків Постійно Методист

Закорко І.В.

 
13. Забезпечити проведення моніторингових досліджень рівня професійної компетентності педагогічних кадрів ПТНЗ Січень, червень Методист

Закорко І.В.

 
14. Надати методичну та консультативну допомогу щодо розробки навчально-плануючої документації викладачів та майстрів в/н До 10.09 Методист

Закорко І.В., голови МК

 
15. Скласти єдиний план методичної роботи на навчальний рік Щороку до 10.09 Заступник директора з НВР Закорко В.М., методист Закорко І.В., старший майстер Жданова О.В., голови МК  
16. Організувати і провести комплекс заходів щодо діагностики навчальних досягнень учнів з предметів загальноосвітньої та загально професійної підготовки Щороку, вересень, грудень, квітень Голова МК, методист Закорко І.В.  
17. Створити умови для вивчення педагогічними працівниками сучасних педагогічних і виробничих технологій, обладнання, техніки Постійно Адміністрація  
18. Організувати роботу з обдарованими учнями, забезпечити участь в обласних олімпіадах, конкурсах профмайстерності Протягом року Методист

Закорко І.В.

 
19. Проаналізувати участь педагогічних працівників у методичній роботі, розробити інформаційно-методичний супровід цієї роботи За І семестр, за навчальний рік Адміністрація, методист

Закорко І.В.

 
20. Забезпечити інформаційно-методичний супровід атестації педагогічних працівників ліцею. За планом роботи атестаційної комісії Голова МК, секретар атестаційної комісії  

 

План роботи методичного кабінету ліцею

 

Зміст роботи Термін проведення Відповідальний Відмітка про виконання

І. Організаційна робота

1. Провести анкетування педпрацівників з метою визначення рівня професійної компетентності, запитів, потреб Травень Методист

Закорко І.В., психолог

 
2. Скласти план надання адресної допомоги за індивідуальними запитами педагогів на основі аналізу діагностичних карт Вересень Методист

Закорко І.В., голови МК

 
3. Створити довідково-інформаційний фонд методичних матеріалів Серпень, вересень Бібліотекар

Устімова Н.С, методист Закорко І.В.

 
4. Створити в методичному кабінеті картотеки:

–         Методичної літератури, періодичних видань з питань професійно-теоретичної освіти;

–         Передового педагогічного досвіду;

–         Педагогічних програмних засобів

Постійно Бібліотекар Устімова Н.С., методист Закорко І.В.  
5. Зосередити в методичному кабінеті плануючу документацію на навчальний рік:

-план роботи ліцею на навчальний рік;

– План роботи педагогічної ради;

– Плани роботи методичних комісій4

– Плани роботи школи передового педагогічного досвіду, семінарів;

– план проведення інструктивно-методичних нарад;

Плани роботи творчих груп

 

Вересень Заступник директора з НВР

Закорко В.М., методист Закорко І.В.

 
6. Організувати проведення заходів щодо підвищення педагогічної майстерності:

–         Семінарів-практикумів, проблемних семінарів;

–         Шкіл передового досвіду, шкіл молодого педагога;

–         Курсів педагогічного і технічного досвіду;

–         Індивідуальних і групових консультацій;

–         Інструктивно-методичних нарад.

Постійно, за окремими планами Методист Закорко І.В., голови МК  
7. Організувати і провести педагогічні читання і науково-практичні конференції Січень, квітень, травень Методист Закорко І.В., голови МК  
8. Надавати індивідуальну допомогу викладачам і майстрам в/н у доборі літератури та матеріалів для проведення уроків, відкритих уроків, позакласних заходів, для самоосвіти Постійно Бібліотекар Устімова Н.С., методист Закорко І.В.  
9. Спільно з бібліотекарем організувати роботу служби Науково- технічної і педагогічної інформації За окремим планом Заступник директора з НВР Закорко В.М., методист Закорко І.В.  
10. Організувати виставки нових надходжень літератури, тематичних виставок за підсумками роботи:

–         Кращих зразків наочних посібників і методичних матеріалів контрольно-методичних засобів

–         Кращих методичних розробокз окремих тем, розділів програми, предмета

–         Кращих творчих робіт

Постійно Бібліотекар Устімова Н.С., методист Закорко І.В. , голови МК  
         
11. Взяти участь у підготовці і проведенні атестації педпрацівників Вересень-квітень Методист Закорко І.В. , голови МК  
12. Організувати взаємовідвідування уроків Протягом року Методист Закорко І.В.  
13. Надати допомогу педпрацівникам у роботі щодо самоосвіти, індивідуальнійй методичній роботі, авторам доповідей, рефератів, методичних розробок Постійно Методист Закорко І.В.  

ІІ. Аналітико-методична робота

1. Провести психолого-педагогічні спостереження за динамікою педмайстерності педпрацівників згідно з діагностичними картами Постійно Психолог, методист Закорко І.В.  
2. Надати методичну допомогу у розробці поурочно-тематичних планів, робочих програм Вересень Методист Закорко І.В., голови МК  
3. Організувати навчання молодих майстрів в/н і викладачів Протягом року Методист  Закорко І.В.  
4. Забезпечити індивідуальний підхід до надання методичної допомоги щодо самоосвіти педагогів Постійно Методист  Закорко І.В.  
5. Надати допомогу МК щодо планування і проведення засідань Щомісяця Методист  Закорко І.В.  
6. Організувати наставництво з надання адресної допомоги педагогам Постійно Методист  Закорко І.В.  
7. Надавати допомогу в підготовці і проведенні семінарів-практикумів Постійно Методист Закорко І.В.  
8. Надавати допомогу у підготовці, проведенні та обговоренні відкритих уроків Постійно Методист Закорко І.В.  
9. Створити зразки плануючої документації для різних категорій педагогів Вересень Методист Закорко І.В. , голови МК  
10. Розробити ін6формаційно-методичний супровід внутрішньоліцейних конкурсів, оглядів За потреби Методист  Закорко І.В.  
11. Надати допомогу щодо вдосконалення контрольних методичних засобів предметів і професій

 

Вересень, жовтень Методист Закорко І.В., старший майстер жжЖданова О.В.  

ІІІ. Вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного і виробничого досвіду

1. Надавати методичну допомогу у вивченні і узагальненні ППД кращих викладачів, майстрів в/н Постійно Методист Закорко І.В., голови МК  
2. Створити куточок передового досвіду спільно з головами МК Квітень Методист Закорко І.В., голови МК  
3. Сприяти організації творчих відряджень педагогів з вивчення досвіду роботи колег Постійно Методист  Закорко І.В.  
4. Практикувати проведення:

–         Методичних панорам;

–         Ярмарок ідей;

–         Майстер-класів

Січень, червень Методист Закорко І.В.  
5. Надавати допомогу педагогам з вивчення інноваційних педагогічних і виробничих технологій Постійно Методист  Закорко І.В.  

 

Розділ 9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

№ з/п Зміст роботи Термін проведення Відповідальний Відмітка про виконання
1. Скласти графік підвищення кваліфікації педпрацівників на навчальний рік Вересень Методист Закорко І.В.  
2. Провести діагностування з метою вивчення інформаційних запитів педпрацівників Вересень, січень Бібліотекар Устімова Н.С.  
3. Забезпечити участь педпрацівників всіх категорій у роботі обласних семінарів-практикумів, шкіл передового досвіду обласних конкурсів За планом НМЦ ПТО Заступник директора з НВР Закорко В.М., методист Закорко І.В., старший майстер Жданова О.В.  
4. Створити умови для участі педпрацівників ліцею у колективних формах методичної роботи За єдиним планом методичної роботи Адміністрація, методист Закорко І.В.  
5. Організувати стажування майстрів в/н на виробництві з метою вивчення сучасних технологій, матеріалів, техніки За графіком Заступник директора з НВР Закорко В.М., старший майстер Жданова О.В.  
6. Реалізувати заходи щодо самоосвітньої діяльності кожного педагога ліцею. Протягом року Методист Закорко І.В., голови МК  
7. Організувати роботу педпрацівників над індивідуальною методичною темою, над методичними розробками тем і уроків, проведення відкритих уроків За окремим планом Методист Закорко І.В., голови МК  
8. Забезпечити проведення комплексу заходів з атестації педпрацівників ліцею За планом роботи атестаційної комісії Голова атестаційної комісії  
9. Провести моніторинг методичної роботи педпрацівників за навчальний рік Червень Заступник директора з НВР Закорко В.М., старший майстер Жданова О.В., методист Закорко І.В.  
10. Забезпечити вивчення нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання і виховання, аналізувати результати цієї роботи Постійно, червень Методист Закорко І.В.  
11. Організувати наставництво , надання допомоги, відвідування індивідуальних і групових консультацій Постійно, за графіком Методист Закорко І.В.  
12. Організувати постійно діючі тематичні виставки у методичному кабінеті і бібліотеці з метою поширення передового досвіду, новинок методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технологій Січень, червень Методист Закорко І.В., служба НТПІ  
13. Запроваджувати в практику індивідуальної методичної роботи складання анотованих покажчиків опрацьованої літератури, періодичних видань Протягом року Методист Закорко І.В., бібліотекар Устімова Н.С.  
14. Залучити до проведення ліцейних конкурсів педпрацівників навчального закладу За планом Адміністрація, методист Закорко І.В.  

 

Розділ 10. Охорона праці та безпека життєдіяльності

 

з/п

 

Заходи

Термін виконання

Відповідаль-

ний

Форма контролю

Відмітка про виконання

 1. 1.     Організаційні заходи
1. Проведення зборів колективу ПТНЗ з питань охорони праці Жовтень Директор Гаврюшенко О.А., голова ПК Перехода Л.С. Протокол  
2. Оновлення інформаційних куточків з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в кабінетах, майстернях, лабораторіях

 

 

Серпень Завідуючі кабінетами Стенди  
 1. 2.     Організація роботи з учасниками навчально-виховного процесу
1. Підготовка наказів:

 • Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • Про заборону куріння та пропаганду здорового способу життя
Серпень Відповідальні за охорону праці, безпеку життєдіяль-ності Наказ  
2. Перегляд (розробка) інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності ІІІ декада місяця Керівники структурних підрозділів ліцею Інструкції. Наказ про затвердже-ння інструкцій та введе-ння їх в дію  
3. Організація заходів до проведення місячника охорони праці до Всесвітнього дня охорони праці Березень-квітень Керівники структурних підрозділів ліцею План проведення місячника охорони праці  

3.Контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності

1. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у приміщенні ліцею ІІІ декада місяця Заступник директора з НВР Наказ  
2. Перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння й забезпечення відповідних служб і кабінетів вогнегасниками Вересень Завідуючий господарст-вом Тригуб А.М. Довідка  
3. Контроль за веденням журналів реєстрації інструктажів До 01.10 Інженер охорони праці  Павленко Л.В. Нарада при директорові  

 

Розділ 11. Удосконалення навчально-матеріальної бази

 

№ п/п

Цільова настанова

Зміст діяльності

Термін

Відповідальний

1 Матеріально-технічне фінансове забезпечення діяльності ліцею.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Забезпечення та закріплення навчально-матеріальної бази ліцею:

– проведення атестації навчальних кабінетів, приміщень ліцею, гуртожитку до нового навчального року щодо їх відповідності нормативам;

– підготовка та проведення внутрішньої інвентаризації навчально-матеріальної бази, паспортизації кабінетів та майстерень;

– огляд стану та збереженості навчально-матеріальної бази;

– розподіл ТЗН, обладнання за кабінетами та майстернями;

– ремонт ТЗН та обладнання.

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

Жовтень

Листопад

 

 

 

Січень

 

 

Постійно

 

 

Постійно

Дирекція ліцею

Дирекція ліцею

Дирекція ліцею

Дирекція ліцею

Дирекція ліцею

Дирекція ліцею

 

 

2. Проведення профілактичних і ремонтних робіт:

– перевірка якості ремонтних робіт до нового навчального року;

– ревізія опалювальної системи, підготовка ліцею до опалювального сезону;

– підготовка ліцею до весняно-літнього сезону;

– придбання матеріалів, укладання угод, розподіл ділянок поточного ремонту ліцею.

 

 

 

Серпень

 

 

Вересень

Жовтень

 

Березень

 

Лютий Березень

 

 

 

 

Завідуюча господарством Тригуб А.М.

 

Завідуюча господарством Тригуб А.М.

 

Завідуюча господарством Тригуб А.М.

 

 

Дирекція ліцею

 

 

 

 

 

3. Реалізація та перевірка правильності використання фінансових засобів:

– розробка кошторису на новий рік;

– складання нового звіту про фінансово-господарчу діяльність;

– аналіз використання бюджету за 2013рік, розрахунок на 2014 рік;

– використання фінансування на організацію харчування учнів;

– використання коштів на поточний ремонт ліцею;

– своєчасне складання звітів про фінансову діяльність.

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

Грудень

 

 

Січень

 

 

 

Січень

Головний бухгалтер Пащенко І.М.

 

 

    4. Збереження, використання й поповнення бібліотечного фонду ліцею:

– комплектування та забезпечення учнів підручниками;

– стан збереження підручників, забезпечення учнів підручниками зі спец предметів;

– комплектування бібліотечного фонду необхідною навчальною, навчально-методичною, художньою літературою

 

 

 

Вересень

 

 

Травень

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Бібліотекар

Устімова Н.С.

 

 

 

    5. Придбання зварювального апарату та напівавтомату для лабораторії електрогазозварювальників. Серпень Старший майстер Жданова О.В.
    6. Придбання посуду та іншого обладнання для потреб майстерні кухарів-кондитерів. Вересень Старший майстер Жданова О.В.
    7. Проведення ремонту приміщення для облаштування лабораторії кухарів-кондитерів. квітень Старший майстер Жданова О.В.
    8. Придбання обладнання для лабораторії кухарів-кондитерів. серпень Старший майстер Жданова О.В
    9. Ремонт автомобіля ІЖ-2715 травень механік
    10. Поточний  ремонт системи водопостачання та системи опалення з заміною необхідних приладів обліку та регулювання . Вересень Завідуюча господарством Тригуб А.М..
    11. Заміна дверей аварійних виходів в гуртожитку. червень Завідуюча господарством Тригуб А.М.
    12.Ремонт санвузла на 2 поверсі навчального  корпусу. червень Завідуюча господарством

Тригуб А.М.

    14. Проведення поточного ремонту гуртожитку та навчального корпусу. липень Завідуюча господарством Тригуб А.М.,

Комендант Сердечна А.В..

    15. Проведення поточного ремонту в лабораторії тракторів та автотранспортних засобів. серпень Костяний П.М.

Яропут С.П.

    16. Підготовка автотранспортних засобів до техогляду. серпень Механік

Майстри в/н.

    17. Проведення ремонту кімнати спілкування учнів. Вересень. Завідуюча господарством Тригуб А.М.
    18. Виділення позабюджетних коштів для придбання наочних посібників та технічних засобів навчання для покращення навчально-виробничого процесу в ліцеї (за рахунок позабюджетних надходжень придбання п’яти комп’ютерів). Серпень Директор Гаврюшенко О.А..
    19. Продовження облаштування полігону з водіння автотранспортних засобів. Квітень –

серпень

Старший майстер Жданова О.В..
    20. Проведення поточних ремонтів у всіх приміщеннях ліцею. Квітень-серпень Завідуюча господарством Тригуб А.М.
    21. Виділення коштів з позабюджетних надходжень для придбання оргтехніки для навчального процесу (ксерокс, сканер, принтер). Квітень-липень Директор Гаврюшенко О.А..
    22. Облаштування території ліцею ( створення клумб,газонів,висадка дерев та кущів,ремонт бордюрів). Квітень-жовтень Завідуюча господарством Тригуб А.М..

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 12. Професійно-орієнтаційна робота

 

 

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1. Покращити зміст і форму проведення профорієнтаційної роботи На протязі року Адміністрація  
2. Продовжити співпрацю з районним  центром зайнятості з питань проведення профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл Вовчанського та Великобурлуцького  районів На протязі року Адміністрація  
3. Систематично проводити методичну роботу з педагогічним колективом з питань профорієнтації На протязі року Адміністрація  
4. Підготувати агітаційний матеріал для проведення профорієнтаційної роботи Вересень-березень Заступник директора з НВР Закорко В.М.  
5. Поновити виставку технічної творчості, кращих зразків учнівських робіт Січень-лютий Голови МК, спец дисципліни  
6. Висвітлювати життя ліцею на сторінках районної газети „Хлібороб”,  місцевому радіо. Постійно Адміністрація  
7. Видати наказ по ліцею „Про організацію і проведення профорієнтаційної роботи ” Березень Директор Гаврюшенко О.А.  
8. При підтримці районного центру зайнятості провести день відкритих дверей для випускників шкіл району Квітень Адміністрація  
9. Забезпечити роботу приймальної комісії необхідними канцтоварами, оголошеннями  про набір учнів Квітень-травень Директор Гаврюшенко О.А., головний бухгалтер Пащенко І.М.  
10. Провести моніторинг профорієнтаційної роботи за минулий навчальний рік Жовтень Заступник директора з НВР Закорко В.М.  
11. Закріпити педпрацівників за загальноосвітніми закладами Вовчанського та Великобурлуцького районів Жовтень Заступник директора з НВР Закорко В.М.  
12. Розробити план спільної роботи ліцею зі школами вересень Заступник директора з НВР Закорко В.М.  
13. Спланувати проведення екскурсій учнів шкіл до ліцею Листопад Заступник директора з НВР  Закорко В.М.  
14. Підготувати постійно діючу виставку в бібліотеці з профорієнтаційної роботи Вересень-квітень Бібліотекар Устімова Н.С.  
15. Підготувати наочність, поліграфічну рекламну продукцію з питань профорієнтації Вересень-лютий Адміністрація ліцею  

 

 

Розділ 13. Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.

 

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1. Розробка бюджетного запиту на 2014 рік Серпень-вересень 2013 р. Директор Гаврюшенко О.А., головний бухгалтер Пащенко І.М., керівники структурних підрозділів  
2. Заключення договорів господарської діяльності Січень-квітень 2014 р Директор Гаврюшенко О.А., зав. господарством Тригуб А.М.  
3. Провести тендерні закупівлі на послуги та роботи . вартість яких перевищує 100тис. грн Січень-лютий 2014р Голова тендерного комітету