Методична розробка уроків : «Види шпалер»; «Сучасні шпалери»

 Методична розробка

уроків : «Види шпалер»  ; «Сучасні шпалери»                                         по темі : “Матеріали для обклеювання поверхонь“                   з предмету : “Матеріалознавсво малярних робіт III розряду“.

Виконала : викладач вищої категорії

Безбородова С .  М .

2013 рік

                                   Зміст 

1 . Характеристика й навчально – виховні задачі теми .

2 . Планування теми .

3 . Матеріально- технічне оснащення та дидактичне забезпечення уроків .

4 . Методика проведення уроків .

5 . Методичні рекомендації з проведення уроків теми .

 

 1 . Характеристика й навчально – виховні задачі теми .

Тема  4 : “ Матеріали для обклеювання поверхонь  “ має велике значення для підготовки маляра III розряду . “                                     Шпалери, мабуть, самий доступний, дешевий і легкий спосіб зробити будинок затишним . Із всіх декоративних засобів інтер’єра вони відіграють головну роль. Потрібно тільки купити готовий, що поставляє в рулонах матеріал і правильно обклеювати стіни. І затишок, неповторність приміщенню забезпечений.  Сьогодні ми не уявляємо без цього   матеріалу опорядження наших будівел.Кожен  маляр повинен знати всі види шпалер , які використовують для  малярних робіт . Сучасні шпалери -це матеріал  , без якого рідко кому вдається обійтися при ремонті будинку. Великий вибор шпалер дає змогу виконувати різні опорядження стін та стель .
Тема 4 : “ Матеріали для обклеювання поверхонь  “ за своїм змістом цікава , учні з великим задоволенням вивчають цю тему . Сучасність в шпалерних  роботах дає змогу учням самим вивчати нові технології виготовлення шпалер . Різноманітність матеріалів для обклеювання різних поверхонь спонукає учнів для поглибшого вивчення цієї теми .

 

2 . Планування теми .

Тема № 4 : “ Матеріали для обклеювання поверхонь  . “

2  години .

1 – година  : “ Види  шпалер. “

2 – година : “ Сучасні шпалери. “

 

 

3 . Матеріально- технічне оснащення та дидактичне забезпечення уроків .

 

1. Опорні конспекти  для учнів ;                                                                                                             2 .  Підручник  “ Малярні роботи “ частина II  Нікуліна А . С . , Заславська С . Г . , Ничкало Н . Г . ;                                                                                                                                                          3 . Презентації : “ Види шпалер  “ , “ Сучасні шпалери”;                                                                                                                                  4 . Схеми -ребуси    ;                                                                                                               5 . Опорні конспекти для викладача ;                                                                            6 . Практичне завдання для застосування знань , формування вмінь та навичок ;                                                                                                                                                                7 . Тестові завдання по темі : “Класифікація матеріалів для малярних робіт “  ;                                                                                               8 . Завдання для інтерактивного методу : “ Дебрифінг “ .

 

 

4 . Методика проведення уроків.

                      План уроку № 1                                                                                                     теми4 : «  Матеріали для обклеювання поверхонь « .

Тема уроку : « Види шпалер. «                                                                                     Мета уроку :   

 Навчальна          – Вивчити всі види шпалер , їх призначення , властивості  . Навчитися правильному вибору шпалер для опорядженню  різних приміщень   будівель .

Розвиваюча       – Розвивати логічне мислення при застосуванні  шпалер різного призначенню . . Розвивати  вміння та навички при виборі шпалер та їхньому застосуванні   .

 Виховна               – Виховувати особистість , що  відповідатиме  усім критеріям усебічно     розвиненої  людини .    

Тип уроку :       Урок засвоєння нових  знань .                                             

Методи проведення  уроку : лекція , метод : “Дебрифінг “ , самостійна робота з опорними конспектами ,  презентація , виконання  практичного  завдання , індивідуальна робота з  ребусом .

Мотивація : Опорядження шпалерами дуже актуальне для малярних робіт , тому треба знати всі види шпалер , та їх призначення і застосування.

Методичне забезпечення :  опорні конспекти для викладача , опорні конспекти для учнів  , презентація на тему : “ Види шпалер “,  опорні   схеми , схеми – ребуси , завдання для “ Дебрифінгу “ , підручник “ Малярні роботи “ частина II  Нікуліна А . С . , Заславська С . Г . , Ничкало Н . Г . , практичне завдання для застосування знань , формування вмінь та навичок ,  тестові завдання по темі : “Класифікація матеріалів для малярних робіт “  .

Міжпредметні зв ‘ язки   : предмет “ Технологія малярних робіт III розряду “ тема : “Виконання шпалерних робіт  “  ; предмет                               “ Матеріалознавсво малярних  II розряду “ тема : “Класифікація матеріалів  для малярних  робіт . “

Структура уроку засвоєння нових знань :

 1. Організаційна частина – 2 хвилини .
 2. Підготовка учнів до вивчення навчального матеріалу –2 хвилини.
 3. Актуалізація знань – 9 хвилин .
 4.  Формування нових знань  – 5 хвилин.
 5. Первинне закріплення та поточне повторення – 5 хвилин .
 6. Застосування знань , формування вмінь та навичок – 5 хвилин .
 7. Узагальнююче повторення  – 5 хвилин.
 8. Контроль та оцінка знань та вмінь учнів  5 хвилин .
 9. Підведення підсумків – 5 хвилин.
 10. Домашнє завдання -2 хвилини.

 

1 . Організація частина – 2 хвилини .

Викладач  організовує учнів до діяльності на уроці ,                          перевіряє підготовку учнів до початку уроку та                                  наявність  зошитів .  Робить перекличку .

2 . Підготовка учнів   до вивчення навчального матеріалу .

Викладач повідомляє тему програми та теми уроку , мету , мотивацію пізнавальної діяльності учнів.

3 . Актуалізація знань .                                                                            Актуалізація знань  , тобто повторення раніше вивченого матеріалу, проводиться у вигляді    тестового завдання по темі :                                “Класифікація матеріалів для малярних робіт    “  .

У ході актуалізації з накопичених учнями знань   вичленуються ті , що потрібні для засвоєння  нових знань . Якщо в ході актуалізації знань  виявляються неточності , то проводять   корекцію  знань , засвоєних учнями .

  4 . Формування нових знань .

Формування новиз знань викладач проводить у вигляді презентації : « Види  шпалер « .

Після показу  презентації  “ Класифікація шпалер “ переходить до викладання нового матеріалу .  При проведення лекції викладач обов ‘язково дає характеристику кожному виду шпалер , його застосування і основним властивостям . Учні повинні записати кожен вид шпалер  в зошит . Для кращого засвоєння нових  термінів , що відносяться до видів шпалер , викладач дає на допомогу учням опорні конспекти , ці конспекти учні записують в зошит . Для більш кращого запам ‘ятовування видів шпалер , викладач повторює декілька разів назви шпалер . При свойому викладанні нового матеріалу викладач приводить обов ‘язково приклади із життя застосування різних видів шпалер .

5 . Первинне закріплення та поточне повторення .

Цей етап є важливим для уроку , оскільки на ньому вперше починається структурування знань , отриманих на уроці та їх повторення для подальшого запам ‘ятовування .

Викладач повторює разом з учнями основні терміни ,                                 які вивчили на сьгоднішньому уроці : всі види шпалер , характеристику шпалер , типи шпалер .

6. Застосування знань , формування вмінь та навичок .

Слідуючий етап уроку є індикатором якісного засвоєння знань         та навичок . Щоб визначити рівень знань та вмінь , а також способів діяльності учнів викладач застосовує систему вправ у вигляді практичного завдання . Завдання полягає  в тому , що дається приміщення для якого треба вибрати шпалери . Ця вправа виконується разом з учнями і викладачем .

7 . Узагальнююче повторення .

Узагальнююче повторення дозволяє структурувати знання в свідомості учня , тобто мисленево виділити будь-які основні терміни , привести в єдину систему засвоєні на уроці поняття , виявити їх окремі компоненти та взаємозв ‘ язок між ними . Для цього викладач дає учням завдання у вигляді не вирішенго ребусу.

8. Контроль та оцінка знань та вмінь учнів .

Контроль проводиться для того , щоб виявити рівень засвоєння учнями нових понять , фактів , законів , способів дій . Контроль та оцінку знань та вмінь учнів прводять за допомогою нетрадиційного метода навчання “ Дебрифінгу “ . Проблемне питання “ Дебрифінг“ :  – Що Вам дало познайомлення з видами шпалер   ? –

Цей метод дає повний аналіз набутого досвіду учнями на уроці. Спонукає до підвищення активної творчист учнів . Викладач може порівняти особистісність досягнень всіх учнів .

Учні відповідають індивідуально .  Відповіді обговорюються  .

9 . Підсумки уроку .

Підсумок проводять для того , щоб зіставити мету та завданння уроку з одержаними результатами проанулізувати діяльність учнів на уроці та  обгрунтувати отримані учнями бали . Для цього викладач називає більш активних учнів виставляє бали . А також                                                                                               виставляє слабішим учням отримані   оцінки . Задається домашнє завдання  та повідомляється наступна тема уроку .

10 . Домашнє завдання :

1 . Повторити тему з матеріалознавсво “ Класифікація матеріалів для малярних робіт “ ;

2 . Вивчити класифікацію шпалер , їх призначення ;

3 . Читати 4.6.2 стор . 168 -172 підручник  “ Малярні роботи “ частина II  Нікуліна А . С . , Заславська С . Г . , Ничкало Н . Г .

4 . Підготувати презентацію сучасних шпалер .

 

 Тестове  завдання              по темі :  “Класифікація матеріалів  для малярних робіт “  для актуалізації знань .    Оберіть правильні відповіді .

1. Матеріали для малярних робіт поділяються на :                                                                                      

А ) – Готові лакофарбові матеріали , пігменти , наповнювачі , допоміжні матеріали , матеріали для шпалерних робіт , зв’ язуючі , матеріали для декоративного оздоблення ;

Б ) –  Готові лакофарбові матеріали , пігменти , наповнювачі , допоміжні матеріали , матеріали для плиточих робіт , зв’ язуючі , матеріали для декоративного оздоблення ;

2 . Які матеріали відносяться до шпалерних :                                                              А ) – Шпалери , клей , розчин , плівка ;                                                                               Б ) – Грунтовка , шпалери , клей , лінкруст ;                                                                               В ) – Шпалери , клей , плівка .

3 . Чи можуть в малярних роботах застосовуваться матеріали , які не відповідають стандартам ?                                                                                     – Да ; – Ні .

4 . Властивості будівельних  малярних матеріалів поділяються на :                                  А ) – На фізичні , механічні , хімічні ;                                                                                           Б ) – На фізичні , механічні , хімічні , акустичні .

5 . Опоряджувальні роботи включають :

А ) – Малярні  , штукатурні, плиточні , кам ‘яні  ;                                                                    Б ) – Малярні , штукатурні , плиточні .

6 .  До хімічних властивостей відносять :                                                                       А ) – Розчиність , міцність , корозійна стійкість ;                                                                                              Б )  – Розчиність , кислотостійкість , лугостійкість , газостійкість .

 

 

Презентація :                    “ Види   шпалер “

 

Виконала :  викладач вищої категорії

Безбородова С . М .

 

Шпалери – це мабуть самий універсальний матеріал , що використовується для опорядження стін і стель .

 

Історія  шпалер

Історія шпалер почалася багато тисяч років тому, задовго до того, як були винайдені перші велосипеди. Давня традиція розмежовувати приміщення за допомогою шкур і тканин з часом трансформувалася в одну з галузей промисловості кінця другого тисячоліття, а продукція, звана «шпалери» стала фактично невід’ємною частиною життя сучасної людини.

Види шпалер

 

             паперові

               вінілові

           ШПАЛЕРИ

             текстильні

           металізовані

             рідкі

          коркові

                  для фарбування

     скловолокнисті

Гофровані

За фактурою паперу шпалери поділяються

Гладкі

Тиснені

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За стійкостю поверхні шпалери поділяються :

вологостійкі

миючі

Стійкй до сухого стирання

 

Індекси шпалер

 

Вологостійкі шпалери – стійкй до вологого стирання беззастосування миючих засобів . Індекс  В-0 , В-1 .

Миючі шпалери – стійкі до стирання розчинами миючих засобів . Індекс      В-2 , В – 3 , В – 4 .

Стійкі до сухого стирання шпалери – індекс С .

Бажаю успіхів у навчанні !

 

 Опорні   конспекти для учнів по темі : “ Види шпалер  “.

Класифікація шпалер

Класифікувати шпалери можна за такими параметрами: водостійкість, щільність, вид поверхні, вид малюнка.

За водостійкості шпалери можна розділити:

 • Звичайні шпалери. Це найпростіші і стандартні шпалери, які не виносять вплив води, їм потрібна тільки суха протирання;
 • Водостійкі шпалери. Можуть витримувати слабке притирання підлозі вологої ганчірочки або губкою без використання миючих засобів;
 • Шпалери, що миються. Виносять водну чистку з додаванням миючих засобів;
 • Високостійкі шпалери (вінілові). Самі універсальні — виносять все, що можуть винести шпалери.

По виду поверхні діляться на:

 • Гладкі шпалери;
 • З рельєфним візерунком, що наноситься під час наклеювання шпалер;
 • З маленьким видавленим зображенням;
 • Багатошарові шпалери — глибокий візерунок.

За щільністю розрізняють поділяються на два види:

 • Легкі;
 • Важкі.

Малюнки на шпалерах поділяються на два види:

 • Гладкою забарвлення
 • Візерунчасті шпалери (при наклейці потрібно підганяти сусідні смуги, так як вони без повторюваного малюнка).

Для довгожительства ваших шпалер, потрібно не забувати деякі правила:

 • Нормальне освітлення.
 • Контакт з парою — норма, яка повинна бити це 100 г / м.кв. за 24 ч.

ВИДИ ШПАЛЕР:

Тут ми будемо називати основні плюси і мінуси різних видів шпалер

Паперові шпалери

Плюси: Низька ціна, швидка технологія монтажу, екологічна чистота, можливість стін «дихати».
Мінуси: низька довговічність, підвищена звукопроникність, зниження теплопровідності, неможливість миття і видалення забрудненості, мала міцність.

Вінілові шпалери

Плюси: відносно не висока ціна, можливість видаляти плями водою, можливість наносити малюнки, мають приємну шелковіднсть, гладкість і рельєфність, більш щільні, мають значну міцність, еластичність.
Мінуси: Складний процес роботи, перешкоджають проходженню зайвої вологи, сильно розтягуються при нанесенні клею, а коли висихають — стискуються, не стійкі до перепадів температури і вологості.

Текстильні шпалери

Плюси: екологічно чистий продукт, різноманітні колірні гами, не вимагають підгонки малюнка, імітація тканинної поверхні, висока теплоізоляція і високе шумопоглинання.
Мінуси: висока вартість.

Лінкруст

Плюси: тривалі строки служби, можливість видавлювати малюнки, можливість фарбувати олійною фарбою, водостійкість
Мінуси: біля стін зникає ефект «дихання» стін, трудність видалення зі стін

Рідкі шпалери

Плюси: гладкі або рельєфні покриття без швів, можливість нанесення на бетоні, гіпсокартоні
Мінуси: складний процес роботи, висока вартість

Джутові шпалери

Плюси: з ними легко працювати,
Мінуси: клеїти потрібно тільки на паперову основу.

Шпалери на основі серпянки

Плюси: допомогою обробного шару спіненої целюлози отримують більше 60 видів малюнків і фактур, що імітують крупні і дрібні структурні штукатурки, можливість фарбування різними фарбами, стіни після фарбування можуть “дихати”, мають стабільну форму.
Мінуси: висока вартість

Склошпалери

Плюси: водостійкі, антіалергійние, діалектичні, жаростійкі, паронепроникні, можливо багаторазове фарбування.
Мінуси: важкий технологічний процес, висока вартість, дуже важка заміна на інші шпалери

Коркові шпалери

Плюси: антибактеріальні, довговічні, теплозберігаючі, відносно дешеві
Мінуси: паронеустойчевие

Металеві шпалери

Плюси: зносостійкі, добре усувати забруднення
Мінуси: важкий технологічний процес, висока вартість, дуже важка заміна на інші шпалери

Фотошпалери

Плюси: ті ж, що і у паперових шпалер, додають малюнком приємний настрій
Мінуси ті ж, що і у паперових шпалер 

 

 

 Опорні   конспекти для викладача   по темі :  “ Види шпалер  “ .

Види шпалер : класифікація і характеристики

Класифікація шпалер По водостойкоcти: 
ШПАЛЕРИ ЗВИЧАЙНІ. Такі екземпляри не витримують дію води, ним вимагається тільки сухе протирання (протирання окремих забруднених місць ганчірочкою або обробку пилососом, але без зіткнення щітки з     шпалерами);
ШПАЛЕРИ ВОДОСТІЙКІ. Ось ці, навпаки витримують протирання слабко забруднених місць вологою губкою або м’якою ганчірочкою без застосування миючих засобів;

ШПАЛЕРИ МИЮТЬСЯ – витримують водне чищення з додаванням миючих  засобів;
ШПАЛЕРИ ВИСОКОСТІЙКІ – ВІНІЛОВІ. З цими усе ясно, витримують усі вищеописане і навіть більш того.

По виду поверхні: 
ШПАЛЕРИ ГЛАДКІ;
ШПАЛЕРИ З РЕЛЬЄФНИМ МАЛЮНКОМ, що наносяться на поверхню в процесі виробництва;
ШПАЛЕРИ З ВИДАВЛЕНИМ ДРІБНИМ МАЛЮНКОМ;
ШПАЛЕРИ З ГЛИБОКИМ МАЛЮНКОМ багатошарові.

По щільності:
ШПАЛЕРИ ЛЕГЕНІ;
ШПАЛЕРИ ВАЖКІ (при щільності менше 110 г/м? з’являються значні труднощі з наклейкою смуг за наявності нерівностей на основі; більш щільні шпалери позитивно впливають на мікроклімат в приміщенні).
Залежно від малюнка: 
ШПАЛЕРИ ГЛАДКІ ОДНОКОЛІРНІ;
ШПАЛЕРИ ВІЗЕРУНЧАСТІ (без малюнка, що повторюється, вимагає підгонки сусідніх смуг при наклейці).

Паперові шпалери. 
Зрозуміло, найулюбленішими і найширше використовуваними як і раніше залишаються паперові шпалери. Пояснюється це, в першу чергу, їх порівняльною дешевизною і простотою технології монтажу. Крім того, вони екологічні, дозволяють стінам “дихати”, їх можна використовувати для обробки  практично будь-яких жител з низькою забрудненістю і вологістю повітря.

Завдяки рівномірно структурованій поверхні таких шпалер обклеєна стіна має красивий зовнішній вигляд, який досягається не з допомогою орнаментів, а в результаті своєрідного світлопереломлювання, оживляючого
усю обклеєну поверхню. На таких структурованих, однотонно  забарвлених поверхнях виграшно виглядають предмети інтер’єру, картини, портьєри, штори.

Вінілові шпалери.

Останнім часом разом з традиційними паперовими шпалерами великої   популярністю користуються вінілові шпалери, які з’явилися порівняно нещодавно. Ці шпалери формуються з двох шарів – нижній шар паперу (або  тканині) покривається шаром полівінілу, а потім на поверхню наноситься малюнок або тиснення. Спінені шпалери, у яких верхній шар вінілу в  результаті термічної обробки придбав додаткову структуру,
щільніші і добре окрадывают поверхні стін.

Інший різновид вінілових шпалер – шелкографические – має в верхньому шарі винила шовкові нитки. Найчастіше цей тип шпалер буває темнофарбованим, гладким або рельєфним. Цю групу матеріалів об’єднує
підвищена декоративність, стійкість до світлової дії,    Значні міцність, еластичність і водонепроникність верхнього шару дозволяють використовувати вінілові шпалери для обклеювання приміщень,
що вимагають  частого вологого прибирання із застосуванням миючих засобів, тобто їх використовують
для обклеювання кухонь, ванних кімнат, передпокоїв, холів.

Текстильні шпалери. 
Текстильні шпалери є паперовим полотном, що ламінує нитками з натуральних або змішаних волокон, або натуральною тканиною. Технологія їх виробництва складається з декількох процесів:

Формування текстильного полотна. Для цього використовуються різні види пряжі або ниток, що складаються з натуральних (льон, бавовна) або змішаних  волокон. Нитяне полотно може формуватися з різного числа ниток в
залежності від їх товщини і щільності укладання. Число ниток складає від 25 до 150 на 10 см ширини паперового полотна; Формування шпалерного полотна. Процес складається з нанесення клею на паперову основу і пресування її з нитяним полотном; Такі шпалери можуть випускатися різної ширини – від 53 до 80 см Текстильні шпалери мають підвищені теплоізоляційні і шумопоглинаючими властивостями, світлостійкістю; це екологічно чиста  продукція.Ці шпалери відносяться до групи важкоспалимих матеріалів, а матеріали, що містять льняні волокна, мають бактерицидні        властивостями. Нині шпалери випускаються з бавовняних, віскозних і льняних ниток, а також з ниток що містять натуральні і штучні волокна. Використання різних ниток дозволяє забезпечити будь-кого
колірну гамму і, таким чином, задовольнити найвишуканіші смаки  покупців і високі вимоги сучасного дизайну.Випускаються також текстильні шпалери на синтетичній основі, які є  текстильне полотно, наклеєне на поролон.

Особливий вид – велюрові шпалери. Вони є паперовими полотнами, на які в процесі виробництва спочатку наноситься малюнок, а потім велюрові ворсинки. В результаті утворюється м’яка оксамитова
поверхня. Текстильні шпалери призначені для обклеювання стін і стель офісних,  житлових і адміністративних приміщень звичайним способом. Вони не вимагають підгонки по малюнку що є їх істотною перевагою по
порівнянню з традиційними паперовими. Своєрідна текстура полотна  забезпечує непомітне з’єднання смуг між собою і імітацію суцільною тканинній поверхні.

Рідкі шпалери. 
Останнім часом особливу популярність отримали покриття, що отримали  торговельна назва “Рідкі шпалери”. Цей матеріал дозволяє створювати гладкі або рельєфні покриття без швів. До складу покриття можуть входити
бавовна, целюлоза, текстильні волокна. “Рідкі шпалери” розводяться водоемульсивною фарбою і наносяться валиком або фарбоопультом. Колеровка “рідких шпалер” виробляється спеціальними фарбами.
Гідністю матеріалу є можливість його нанесення на бетонні, гипсокартонные поверхні, що не мають значних дефектів (сколов,отворів). Покриття поставляються на  ринок в порошкоподібному стані.

Джутові шпалери. 
Джутові шпалери з льняним переплетенням бувають різного кольору і продаються в рулонах. З ними легко працювати, оскільки вони наклеєні на паперову основу. Але ви, звичайно, можете оббити свої стіни і звичайні
джутом, як це роблять драпірувальники.

Шпалери на основі серпянки.
Шпалери на основі серпянки – новий для вітчизняних будівельників матеріал. Їх випускає німецька фірма “MOHR” під назвою “Profideco”. Це рулонний матеріал, що складається з двох шарів. Основу шпалер складає
неткане целюлозне полотно. На нього наносять обробний шар вспененной целюлоза. В результаті отримують рулони шпалер шириною 1,06-25 м (для професійної обробки) і стандартного розміру 053х10 м (для приватних
споживачі.

Матеріал володіє пародиффузионностью, що дозволяє обклеєним поверхням “дихати”. При цьому міцність шпалер “Profideco” при наклеюванні істотно вище, ніж, наприклад, у звичайних паперових. Смуги шпалер мають стабільну форму: не розтягуються в процесі роботи, не “сідають” при висиханні клею, не перекручуються.

Стеклообои. 
Деякий час назад на російському ринку з’явився порівняно новий матеріал для обробки стін – скловолокнисті шпалери, які за кордоном успішно застосовуються близько 50 років. Основу матеріалу складають волокна із спеціального скла, які  витягають через фільєри в платиновому “човнику” при температурі біля
1200°С. Потім їх формують в пряжу і тчуть. В результаті отримують ткане полотно з різним малюнком.  Стеклообои зазвичай поставляють в рулонах шириною 1 м. Площа рулону до 50м?.Хімічнийскладскловолокнистих шпалер визначає можливість їх insзастосування на різних за природою поверхнях. Шпалери можна наклеювати на очищені від пилу і інших забруднень бетонні і цегляні  поверхні, гипсокартон і ДСП (ДВП), дерев’яні і металеві підстави                                                                                                                 Пробкові шпалери. 
Основа – кора пробкового дуба. Готуються гарячим пресуванням при t = 360-400°С. З пробки при цьому виділяються речовини, що клеяться. Таким образом, пробка як би сама себе клеїть. Пробкові шпалери володіють  антибактеріальними властивостями. Шпалери на основі деревної шпони. Нанесена на спеціальний щільний папір шпона з цінних порід деревини (завтовшки ~0,1мм) продається у вигляді полотна шириною 50-70 см або листами  розміром 50-70 см. Такі шпалери створюють відчуття тепла і, по суті, не так дороги, як відповідна оббивка дерев’яними панелями. Натуральні”фанерні” шпалери не слід плутати з пластиковими шпалерами “під дерево”.

Металеві шпалери. 
Металеві шпалери – ще один представник неосяжного світу шпалер. Вони виготовляються шляхом покриття паперової основи тонким шаром фольги, після чого на поверхню шпалер наноситься тиснення або малюнок.
“Металева” поверхня цих шпалер зносостійка і добре миється, а для їх наклеювання потрібний особливий дисперсійний клей.
Фотошпалери.
Основа – папір з кольоровим фотозображенням. Це поширений вид шпалер, що створює певний настрій. Вони користуються популярністю тому, що вони недорогі і при цьому дозволяють отримати масу задоволень при спогляданні зображення ландшафту. У цьому сенсі такі шпалери можна порівняти із старими гобеленами, що зображують, наприклад, оленя біля гірського озера, удома біля річки і так далі.

Килимові шпалери (тафтинг-обои). 
Якщо у вас є бажання декорувати стіни і пів килимовим покриттям, то спробуйте використовувати килимові шпалери з пришитим ворсом (“тафтинг-обои”). “Тафтинг” означає “ворс”, а ворсисті шпалери – це     ворс, прикріплений до тканинної основи. Така декоративна обробка добре виглядає, поглинає звук і зберігає тепло. Ці шпалери зроблені з100% -ного синтетичного волокна нечутливі до вологості і відносно вогнетривкі. Вони приклеюються звичайним шпалерним клеєм .

 

      Ребуси для теми :  “ Вид шпалер

                                             

 

 

Гофровані

Гладкі

Тиснені

Миючі  шпалери

 

 

 

Види шпалер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      План уроку № 2                                                                                                   теми4 : «  Матеріали для обклеювання поверхонь « .

Тема уроку : «Сучасні  види шпалер. «                                                                                     Мета уроку :   

 Навчальна          – Познайомитися з сучасними   видами  шпалер , їх призначенням , властивостям . Навчитися правильному вибору шпалер для опорядженню  різних приміщень   будівель .

Розвиваюча       – Розвивати логічне мислення при застосуванні  шпалер різного призначенню . . Розвивати  вміння та навички при виборі шпалер та їхньому застосуванні   .

 Виховна               – Виховувати особистість , що  відповідатиме  усім критеріям усебічно     розвиненої  людини .    

Тип уроку :       Урок засвоєння нових  знань .                                             

Методи проведення  уроку :  інтерактивний метод : “ Імітація” , індивідуальне опитування  .

Мотивація : Сучасний ринок будівельних матеріалів дуже має великий вибір шпалер , майбутній опоряджувальник повинен постійно знайомитися з сучасними шпалерами .

Методичне забезпечення :  презентація на тему : “ Фотошпалери  “; “ Кіберполотно “ ; “ Сучасні шпалериз натуральної текстури  “ ; “ Рідкі шпалери “ ,  , підручник “ Малярні роботи “ частина II  Нікуліна А . С . , Заславська С . Г . , Ничкало Н . Г .

Міжпредметні зв ‘ язки   : предмет “ Технологія малярних робіт III розряду “ тема : “Виконання шпалерних робіт  “  ; предмет                               “ Матеріалознавсво малярних  II розряду “ тема : “Класифікація матеріалів  для малярних  робіт . “

Структура уроку засвоєння нових знань :

1 .Організаційна частина – 2 хвилини .

2 . Актуалізація знань -8 хвилин  .

3 . Викладання нового матеріалу – 28 хвилин .

4 . Підведення підсумків – 5 хвилин .

5 . Домашнє завдання – 2 хвилини  .

1 . Організація частина – 2 хвилини .

Викладач  організовує учнів до діяльності на уроці ,                          перевіряє підготовку учнів до початку уроку та                                  наявність  зошитів .  Робить перекличку . Викладач повідомляє тему програми та теми уроку , мету , мотивацію пізнавальної діяльності учнів.

2 . Актуалізація знань .                                                                            Актуалізація знань  , тобто повторення раніше вивченого матеріалу, проводиться у вигляді   індивідуального опитування .

Питання для індивідуального опитування:

1 . Які шпалери використовуються для обклеювання кухонь ?                        ( Миючі , вологостійкі ) .

2 . Як шпалери поділяються за стійкістю поверхонь ? ( Миючі , вологостійкі , стійкі до сухого стирання )

3 . Які види шпалер Ви знаєте ? ( Шовкографія , пробкові , паперові , для фарбування , вінілові  і інші ) .

У ході актуалізації викладач направляє учнів до викладання нового матеріалу.

3 . Викладання нового матеріалу .

Викладання нового матеріалу проходить у вигляді інтерактивного методу  : “ Імітація “ . Цей метод організований викладачем  відтворює  процес максимально приближений до реальних умов виробничих , міжособистісних ситуацій .Він дає змогу розвивати навички професійної діяльності , прийняття рішень . вирйшення проблем . Переваги метода : “ Імітація “ заключаються в умовах максимально приближених до реальних , підвищення зацікавленості і високої мотивації учнів . Для цього задеякий час раніше викладач дає можливість учням , які побажали , або сам визначає кому , підготувати презентації  по темі :“Сучасні шпалери”

 4 . Підведення підсумків .

Викладач дає оцінку проведеня уроку . Проводить оцінку роботи в методі : “ Імітація “ , а також виставляє оцінки за актуалізацію знань.

  5 . Домашнє завдання .

Викладач задає домашнє завдання .

1 . Повторити конспект , по темі : “ Види шпалер “ .

2 . Читати 4.6.2 стор . 168 -172 підручник  “ Малярні роботи “ частина II  Нікуліна А . С . , Заславська С . Г . , Ничкало Н . Г .

 

  Сценарій проведення інтерактивного  метода : “ Імітація “ .

Виладач : Шпалери є найпопулярнішими обробним матеріалом для стін і стель . Вони завжди доступні , ціни на будь який гаманець , відрізняються простою і практичностю у використані . Сьгодні в магазинах предствлений найширший асортимент різних видів шпалер .Як визначити , що підходить саме для вам і вашому будинку ?.  Для цьго треба знайомитися з сучасними видами шпалер . Для цьго  я на урок пригласила деякі фірми , які преставлять нам своі види шпалер . Будьласка запрошуємо  !

Фірма “ Сфар “ .

Виходить учень , проводить ознайомлення з  фотошпалерами у вигляді презентації .

Будівельна фірма  “ Опоряджувальник “ .

Виходить учень , проводить ознайомлення з рідкими шпалерами  у вигляді презентації .

Будівельна фірма  “ Будмен “ .

Виходить учень , проводить ознайомлення з сучасними шпалерами  у вигляді презентації .

Будівельна фірма  “ Веп “ .

Виходить учень , проводить ознайомлення з кібер полотном у вигляді презентації .

Викладач :

Спасибі велике за знайомство з сучасними шпалерами . Прошу учнів задавати питання до представників фірм . Учні задають питання . Представники відповідають .

 

Сучасні шпалери                                       для стін з натуральної текстури .

   Сучасні шпалери для стін

Завдяки новим розробкам і дизайнерським ідеям, інтер’єр будь-якого    приміщення можуть прикрашати сучасні шпалери для стін. Тепер немає необхідності бути такими ж, як усі, можна з легкістю вибрати свій стиль і дизайн, ніж створити затишну атмосферу в своєму житлі!

З давніх часів шпалери визнані найбільш простим і універсальним матеріалом, за допомогою якого декорують як стіни, так і стелі.

 У колекції є досить сміливі екземпляри і моделі, але найбільшу популярність отримали шпалери для стін із зображенням черепів. Головним достоїнством колекції виступає натуральність текстури оздоблювального матеріалу – шовкова основа з бархатистою фактурою зображення. Варто відзначити, що модельний ряд цих шпалер прекрасно підійде до інтер’єру кабінету, кімнати підлітка.

 

Неможливо не звернути уваги на креативне рішення для оформлення дитячих кімнат. Так, вашій увазі представлена серія шпалер, на яких в якості рисунка зображені тіньові фігури.

Цікавий варіант шпалер із зображенням невеликих історій про динозаврів – створюється враження, що дитина знаходиться в центрі подій, які відбувалися в далекі часи …

Сучасні шпалери для стін – відрізняються особливим задумом, який має в своєму розпорядженні дитини до нестандартного мислення. Такі шпалери по праву можна назвати загальноосвітніми!

 

ФОТОШПАЛЕРИ  .

1

Раді    запропонувати Вам  ексклюзивні високоякісні фотошпалери друковані на висококласному обладнанні  із застосуванням матеріалів кращих виробників Європи.

 

Широкий вибір основ, який дозволяє з легкістю підібрати текстуру під Ваш інтер’єр.
Якість матеріалів і екологічність фотошпалер підтверджені
Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи .

 Високоякісні спеціалізовані текстуровані основи німецького виробництва з вініловим покриттям на паперовій або флізеліновій основі. Ідеально підходять для дизайнерськооформлювальних робіт.

 Відрізняються високою механічною міцністю, стійкістю до сонячних променів, до дії вологи і миючих засобів. Крім того такі фотошпалери відмінно клеяться на стіну за допомогою шпалерного клею для важких шпалер .

 

Різні текстури підбираються в залежності від обраного сюжету та інтер’єру приміщення.
В нашому каталозі представлені дуже цікаві і багатопланові колекції сюжетів. Є дуже сміливі рішення – наприклад, колекція «одного образу». Це коли всю стіну займає фото квітки (кульбаби, маку ) .

Купуйте та насолоджуйтесь!

Рідкі шпалери

Рідкі шпалери

Ремонт завжди відволікає від важких думок. Але завдання ремонту, зокрема, обклеювання приміщення шпалерами, ускладнюються, якщо стіни нерівні, багато кутів, дверних отворів, косяків, виступів. Паперові і самоклеючі шпалери вимагають ідеальної поверхні стін, необхідності точного підбору малюнка. Стінні панелі важко застосувати без спеціальних навиків і пристосувань. Залишається вибрати рідкі шпалери.

 Рідкі шпалери володіють антистатичними властивостями, не притягують пил, відповідають стандартам пожаробезпеки. Вони включають в свій склад акрилові компоненти, тому несумісні з фарбованими масляними фарбами поверхнями. Щонайширший спектр кольорів дає можливість варіювати відтінки на будь-який смак, створити робочу атмосферу або домашню. У композицію шпалер можуть бути додані золоті нитки, можна досягти ефекту колірних плям. Варіантів багато.

 

Дані шпалери дозволяють приховувати невеликі дефекти поверхонь, ними можна заповнити щілини у важкодоступних місцях, покривати стіни, незважаючи на кривизну кутів, а також труби, батареї  Вони не мають швів, не дають усадки.

 Використовуйте   рідкі шпалери  для опорядження різних стін і стель .

Працюйте  з задоволення ,

            Кіберполотно

           Кіберполотно

Флуоресцентні Кібер-покриття з 3d-ефектом!

Цілісні флуоресцентні панорами, нове слово в інтер’єрному дизайні!!

Найбільша і унікальніша світова колекція сучасного Стіннового Кібер-мистецтва

Ми раді представити Вам нового типа матеріалу для обробки стенів і стель. 

 

Завдяки комбінації нової технології флуоресцентного друку і цифрової 3d графіки, ми отримали дуже глибоке і близьке до реального зображення під світлом BLB ламп. Це рішення, альтернативне традиційним декораціям, може бути використане в будь-якому типові інтер’єру. У денний час, це виглядає як елегантне настінне зображення, у вечірній же час, коли запалюються blb-лампи, кібер-покриття “оживають”, наповнюючись глибиною і яскравістю фарб.

 Кібер-покриття – це багатоцільовий інтерьерний матеріал, який може бути використаний в приміщеннях приватної і суспільної спрямованості. Тематичне різноманіття дозволяє знайти використання в будь-якому приміщенні, будь то кафе або вітальня, дитяча кімната або офісний хол. За допомогою нашого матеріалу, ви зможете привнести у ваш інтер’єр як частинку тепла, використовуючи панорами серій Класика & Єгипет, Море, Вікна, створити атмосферу близькості дикої природи, використовуючи картини серій Ландшафти, Море, Вікна, так і оформити ваше приміщення в урбаністичному або футуристичному стилі, застосувавши дизайни серій Нічні Міста, Космос, Кібер.

 Ми сподіваємося, що ви оціните запропонований нами матеріал , і залишитеся задоволені побаченим візуальним ефектом. Це буде кращою винагородою нашої праці.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *