Дмитренко Т.М.
 Тема №1. Вступне заняття. Безпека праці, пожежна безпека в навчальних майстернях

                                                                                                                                           «Затверджую»

                                                                                                                                                          Ст.майстер _____________________

 

 

План Уроку  

Спеціальність: маляр-штукатур-лицювальник

Тема програми: Вступне заняття. Безпека праці,пожежна безпека в навчальних майстернях.

Тема уроку: Виробнича діяльність навчальної групи. Основні правила безпеки праці,безпечне використання ел.інструменту,засоби гасіння пожежі в майстерні.

             Учбово-виховна мета уроку:

              – навчальна-Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях,організацією робочого місця.Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою.Ознайомлення з інструкцією по пожарній безпеці,та інструкцією з охорони праці під час плиточних робіт.

– розвиваюча-Розвити в учнів поняття про професію та відчуття відповідальності при вивченні інструкцій з охорони праці.

-виховна- Виховати працелюбність;викликати зацікавленість професією.
Тип уроку:Засвоєння нових знань

Методи  проведення уроку:взаємонавчання,вирішення проблемних завдань

 Дидактичне забезпечення: Плакати по Т.Б., засоби для тушіння очагу горіння; вогнегасники, богри, лопати. Аптечка для надання допомоги.

Хід Уроку

1.Організаційна частина

– Перевірка готовності учнів до занять

– Відмітка в журналі відвідувань

2.Вступний  інструктаж

– Повідомлення теми програми

– Повідомлення теми і мети уроку

Перевірка знань учнів

Ми закінчили з вами вивчати великий розділ «Штукатурні роботи». Але перед тим,як розпочати вивчати новий розіл «Плиточні та лицювальні роботи»,я хочу перевірити як ви засвоїли програму штукатурних робіт. Для цього проведемо гру,яка називається «Естафета». Тема: «Штукатурні роботи».

Умови гри. Підгрупу розділяю на дві бригади. На два столи ложу питання. З кожної бригади по порядку по одному учневі підходять до столу і письмово практично дають відповідь на питання. Перший учень дає відповідь на перше, другий – на друге і т.д. Після кожної відповіді учень ставить своє прізвище. Яка бригада швидше справилась та рахується спритніша. Перевіряю відповіді і оцінюю їх, виводжу середній бал. В якій бригаді бал вищий, та бригада перемогла по знаннях. По зазначених прізвищах оцінюю відповіді кожного учня. Так визначаю прогалини в знаннях учнів .

Питання для гри:

 1. Яку суміш називають штукатурним розчином?
 2. Як оцінити якість розчину?
 3. Які спеціальні розчини ви знаєте?
 4. Які декоративні розчини ви знаєте?
 5. Приготувати простий розчин (1:4)
 6. Перевірити рухливість приготовленого розчину, назвати її і по даних рухливості розчину написати призначення даного розчину.
 7. Перевірити масність розчину і письмово охарактеризувати даний розчин по масності.
 8. Які вимоги ставляться до підготовки поверхонь основ під декоративне опорядження?
 9. Яких правил техніки безпеки потрібно дотримуватися при опорядженні фасаду декоративними штукатурками?
 10. Вона буває з розчину, сталі і використовується при провішуванні поверхні. Що це?
 11. Її використовують при підготовці дерев’яної поверхні.

                         Інструктування учнів по матеріалу уроку

Капітальне будівництво – це найважливіша галузь народного господарства країни.

Основною задачею капітального будівництва є створення та оновлення основних фондів народного господарства, призначених для розвитку суспільного виробництва і розв’язання соціальних проблем, кардинальне підвищення будівельного виробництва.

У загальному обсязі будівельно-монтажних робіт важлива роль належить опорядженню будинків – завершальному етапу будівництва. Викінчувальні роботи (штукатурні, облицювальні, малярні) надають будівлям і спорудам закінченого вигляду, а конструктивним елементам будівель – захисних, санітарно-гігієнічних та декоративних якостей.

Промисловість будівельних матеріалів випускає широку номенклатуру опоряджувальних матеріалів. Це традиційні – керамічні, мозаїчні та скляні плитки, і сучасні вироби на основі полімерів – рулонні, листові, плиткові та ін. Великий асортимент керамічних синтетичних матеріалів, які відрізняються формою, розмірами, кольором, фактурою, рисунком і т.д., дає змогу підвищувати якість і декоративність опорядження внутрішніх приміщень.

Облицьовувальні та мозаїчні роботи виконують поки що із застосуванням ручної праці. Проте створювані технологічні нормокомплекти дають змогу механізувати ряд допоміжних і завершальних операцій. У розпорядженні лицювальника плиточника-мозаїста. Є різні типи змішувачів для приготування розчинів з мастик, ручні машини для підготовки поверхонь під облицювання, шліфувальні машини для обробки лицьової поверхні підлог.

Облицьовувальні та мозаїчні роботи виконують робітники, об’єднані в бригади, які складаються з кількох ланок. Ланки виконують комплекс різних операцій, в результаті чого створюється закінчена продукція: укладені підлоги, Облицьовані стіни, підвісні стелі в залах, розраховані для багаторічної експлуатації та призначені десятки років радувати людей. Бригада лицювальників-мозаїстів відповідає не тільки за комплексне і якісне виконання робіт, а й за ощадливе витрачання будівельних матеріалів.

При сучасному рівні будівництва не можна стати досвідченим оздоблювачем без систематичного підвищення кваліфікації, без вивчення передової технології та організації праці. Кожен робітник повинен глибоко засвоїти основи професійних знань, набути практичний досвід і творчо використовувати прогресивні методи праці, а також досвід новаторів будівельного виробництва. На поверхні не припускаються сколи плитки, тріщин плями, патьоки розчину. Шви повинні бути прямолінійні, однакової ширини і заповнені розчином або мастикою. Рисунок облицювання повинен відповідати проекту.

Я ознайомила вас з тим,що таке лицювальні роботи,та для чого вони потрібні. А зараз я хочу ознайомити вас з кваліфікаційною характеристикою лицювальника-плиточника,для того,щоб ви розуміли,що потрібні вміти та знати працюючи з плиткою.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації,

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія 7132.1 – “Лицювальник-плиточник”

2. Кваліфікація – 2 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

ПОВИНЕН ЗНАТИ: властивості соляної кислоти та припустиму міцність розчину; способи встановлювання та закріплювання плиток; вимоги до якості облицювання; прийоми роботи з рівнем; основи електротехніки, правових знань, галузевої економіки, креслення.

Повинен Уміти: виконувати найпростіші роботи під час облицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г)  знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітню кваліфікаційний рівень: – “Лицювальник – плиточник ” 2 розряду:

– за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів, без вимог до стажу роботи;

– за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією “Лицювальник-плиточник”  2 – го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

Виконання будівельних і монтажних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнанні, реставрації та ремонту будівель і споруд.

7. Специфічні вимоги

7.1 Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років

7.2 Стать: жіноча, чоловіча

7.3 Медичні обмеження

Друга частина нашої теми: Безпека праці,пожежна безпека в навчальних майстернях.

 Вимоги техніки безпеки під час виробничого навчання при вивченні теми «Лицювальні роботи»

1.Загальні вимоги безпеки

Приміщення майстерні призначене для проведення уроків виробничого навчання в групах по підготовці будівельників. До роботи в майстерні допускаються учні, які пройшли медогляд. Заняття проводяться тільки в присутності майстра виробничого навчання. Всі присутні в майстерні повинні дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. До роботи допускаються тільки ті учні, які мають спецодяг і спецвзуття відповідно до санітарних норм. Взуття повинно бути на низькому підборі, одяг – комбінезон  х/ б, застебнутий на всі ґудзики, головний убор – кепка. Майстерня повинна бути забезпечена медичною аптечкою.

Для попередження пожежі треба дотримуватись таких правил безпеки:

–         не палити на робочому місці;

–         не залишати на робочому місці вогненебезпечних відходів та матеріалів;

–         робоче місце прибирати, а сміття виносити у відведене для цього місце;

–         не розпалювати багаття на робочому місці або поблизу будівлі і місць збереження легкозаймистих матеріалів;

–         після закінчення роботи залишки матеріалів слід винести до місця їхнього збереження.

2. Вимоги техніки безпеки перед початком роботи.

2.1 .Перш ніж приступити до роботи необхідно підготувати робоче

місце  та інструменти.

2.2. Необхідно мати  робочий спецодяг, взуття, робочі рукавиці.

2.3. Робоче місце учня повинно бути розбите на зони: робочу ,

складську, пересувну.

а) Робоча – це де учень буде виконувати вправи по виконанню

лицювальних робіт.

б) складська – зона в якій розташовано матеріал та інвентар, який

необхідний при виконанні вправи, вона повинна бути розташована

так, щоб не заважала при роботі.

в) пересувна – це зона для вільного пересування по робочій кабіні,

вона розташована між складською та робочою.

2.4  Перед початком роботи обов’язково перевірити справність

електроінструмента ( дрель – для приготування клеючих мастик  ),

ізоляцію, місце кріплення насадок.

2.5            При приготуванні клеючих мастик необхідно мати захисні

окуляри та маску.

2.6.  При нарізанні плитки   використовують плиткоріз  та склоріз.

2.7.  При підготовці поверхні використовують молоток , зубило.

3.  Вимоги техніки безпеки під час роботи.

3.1. Суворе дотримання правил техніки безпеки запобігає травматизму під час виконання облицювальних робіт.

3.2. Перед початком роботи учень разом з майстром виробничого навчання оглядає робоче місце, підбирає необхідні матеріали, перевіряє справність інструментів, одягає спецодяг.

3.3.  Рукоятки інструментів повинні мати надійне кріплення і бути без вибоїн і відколів.

3.4.  Довжина ручок молотків повинна бути не менше150 мм.

3.5.  Під час приготування  мастик забороняється їсти, пити, палити, не вдихати пил. Суміші містять у своєму складі цемент. За умов сполучення якого з водою відбувається лужна реакція. У разі потрапляння розчинної суміші в очі , їх слід промити водою, а за необхідності звернутися до лікаря за допомогою.

3.6. Сортувати плитки та інші підсобні роботи виконувати в робочих рукавицях.

3.7.  Рубання плитки і різання виконують у захисних окулярах. Підтісування і рубання плитки на колінах заборонено.

4.     Вимоги техніки безпеки по закінченні роботи.

Після закінчення роботи слід очистити інструмент, прибрати

будівельне сміття (в тому числі тару упаковки від плитки).

Додержання цих правил запобігає появі випадків травматизму при

вимощуванні плиткових поверхонь. Відключити електроприлади.

Зняти спецодяг і прибрати його у спеціально відведене місце.

Вимити обличчя і руки водою з милом.

А зараз ми з вами переглянемо відео про те, що таке плитка,та для чого потрібні лицювальні роботи.

Закріплення матеріалу вступного інструктажу

Для того,щоб перевірити,як ви засвоїли матеріал сьогоднішнього уроку,

ми проведемо з вами гру « Технологічний бій».

Умови гри. Група ділиться на дві бригади.

Члени кожної бригади по порядку задають питання іншій бригаді по черзі. Хто не дасть правильної відповіді, той вибуває з гри. Перемагає та бригада, в якій залишилась більша кількість учасників.На підготовку запитань кожній бригаді видається по 5 хвилин.

 3.Поточний інструктаж,вправи,самостійні роботи.

                                         Обхід учнів по робочих місцях

ü     Цільовий практичний:

а)Підготовка і організація робочих місць.

б)Дотримання санітарно-технічних умов

в)Здійснення самоконтролю за якості роботи.

ü     Цільовий індивідуальний:

а)Дотримання санітарно-гігієнічних умов праці.

б)Виконання відпрацювання завдання.

в)Здійснення самоконтролю за якістю робочих місць.

ü     Комплексний обхід:

а)Здійснення безпечних прийомів праці.

б)Дотримання техніки безпеки на робочих місцях.

в)Виконання конкретних операцій.

4.Заключний інструктаж

1.Загальне підведення підсумків роботи.

2.Бесіда з учнями за результатами роботи.

3.Оцінювання результатів роботи,виконання норм.

4.Аналіз типових помилок,використання робочого часу.

5.Розгляд типових помилок і характерних недоліків,розгляд шляхів їх попередження.

6.Аналіз використання правил безпеки праці та організація робочих місць.

7.Оголошення теми наступного уроку.

8.Домашнє завдання.

 

: 2 коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *